De afkorting XML staat voor Extensible Markup Language en is een bestandsformaat waarmee je informatie elektronisch kunt uitwisselen tussen computers en/of applicaties. Hiermee kun je namelijk gestructureerde gegevens weergeven in de vorm van platte tekst. XML is er dan ook om gegevens te kunnen beschrijven.

Een voorbeeld hoe het uitzien zou kunnen zien:
<?xml version=”1.0”>
<artikel>
<auteur>Pure Internet Marketing</auteur>
<titel>Wat is XML? Een uitleg van Pure Internet Marketing</titel>
<tijdschrift>Pure Magazine</tijdschrift>
</artikel>

XML lijkt erg op de indeling van HTML maar er is een belangrijk verschil. XML er is om gegevens te delen en HTML is er om gegevens op te maken.