Met behulp van usability onderzoek breng je het gedrag van bezoekers op een website in kaart. Er wordt gebruikgemaakt van biometrisch en neurologisch onderzoek, met onderzoektechnieken als eye-trackingGSR huidmetingenemotie analyses en EEG.

Voor een usability onderzoek kan je gebruikmaken van een respondentenpanel, maar je kunt ook je eigen bezoekers of doelgroep uitnodigen. Op deze manier is er de mogelijkheid om te onderzoeken hoe bezoekers écht reageren op een website, zowel bewust als onbewust. Onbewust gedrag wordt gemeten middels EEG en de GSR.

Middels de resultaten ontdek je de knelpunten of andere waardevolle inzichten, waardoor je een website of webshop kunt optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.

Een voorbeeld

Stel, je hebt een webshop en je wilt graag weten hoe je bezoekers zich gedragen. Je installeert Hotjar en na data verzameld te hebben, bekijk je de heatmaps en recordings zorgvuldig. Hier kan je waardevolle informatie uithalen, maar het geeft je geen volledig beeld.

Hotjar geeft je inzicht in een muis heatmap, en geeft geen informatie over waar men kijkt. Dat is al een groot verschil. Uit het Pure Lab blijkt overigens dat er een groot verschil zit tussen waar men kijkt en waar de muiscursor zich bevindt.

Doordat wij zelf over een usability lab beschikken, kunnen we de ervaring en beleving van bezoekers op een website meten. Wij voeren usability onderzoek uit door middel van opdrachten die we aan deelnemers geven, in plaats van een dialoog aan te gaan. Dat laatste zorgt vaak voor gewenst en gestuurd gedrag, waardoor het doormeten van emoties zorgt voor meer waardevolle (en dus ook onbewuste) inzichten.

Onze blogs over usability onderzoek

Meer lezen over usability? Sjoerd schreef een blog over het onderwerp biometrie en legt uit hoe je het kunt toepassen op je website of webshop en Eddie legt stap voor stap uit hoe neuromarketing werkt.