Het uitstappercentage geeft aan hoeveel procent van alle bezoekers een bepaalde pagina verlaat. Is een uitstappercentage van een bepaalde pagina hoog, dan kan het zijn dat de inhoud niet aansluit bij de verwachtingen van de bezoekers. Het kan ook zijn dat de pagina juist heel goed aansluit bij de verwachtingen van de bezoeker omdat de vraag beantwoord is.

Het uitstappercentage is in Google Analytics te zien in de paginarapporten (tabblad Gedrag > Site-content) in de een-na-laatste kolom. Dat ziet er zo uit:
Uitstappercentage voorbeeld

Verschil tussen uitstappercentage en bounce rate

Het uitstappercentage is iets anders dan bounce rate. Bij bounce rate wordt er gekeken naar bezoekers die op een pagina zijn binnengekomen en daarna geen andere pagina hebben bezocht. Bij het uitstappercentage wordt gekeken naar alle bezoekers die de website na het bezoeken van een specifieke pagina hebben verlaten. Bij het uitstappercentage gaat het ook om bezoekers die wél meerdere pagina’s hebben bezocht.

Onze blogs over het uitstappercentage

Sjoerd geeft in zijn blog: Google Analytics E-commerce analyses voor beginners  aan waarom het waardevol is om het bounce- en uitstappercentage eens onder de loep te nemen. Hij geeft je ook andere tips om andere analyses te doen.