Binnen de marketing betekent personalisatie het aanpassen van content en timing op basis van (surf)gedrag en/of eventuele andere aanwezige data van een persoon. Personalisatie kan op veel vlakken van marketing toegepast worden; denk aan e-mail marketing, direct mail, mobile maar ook via de website. De essentie van personalisatie zit in het aanbieden van persoonlijke en relevante boodschappen op het juiste moment.

Een voorbeeld

Personalisatie bestaat niet meer uit alleen een gepersonaliseerde aanhef. Stel dat een verzekeringsbedrijf weet dat iemand pas ouder is geworden. Dan kan ervoor gekozen worden om in het volgende contactmoment, via e-mail of de website, diegene specifieker aan te spreken. Denk aan een sfeerbeeld van een jong gezin en content die betrekking heeft op het meeverzekeren van jonge gezinsleden.

Personalisatie binnen e-mailmarketing

Om e-mails te kunnen personaliseren is het van belang dat er:

  • data wordt verzameld waarop gepersonaliseerd kan worden. Denk hierbij aan persoonsgegevens (voor- en/of achternaam, geslacht en interesses)
  • data beschikbaar is in het programma van de Email Service Provider (ESP). Dit gaat vooral om de koppeling tussen de bron van de verzamelde gegevens en het e-mailsoftware programma
  • en dat er triggers zijn ingesteld. Triggers zijn bepaalde gebeurtenissen, zoals een aanmelding voor een e-maillijst of al 3 maanden lid, op basis waarvan een e-mail gestuurd wordt.

Hier lees je meer over e-mail marketing.