Een paginaweergave betekent het opvragen en tonen van een webpagina. Elke keer dat een pagina wordt opgevraagd, bijvoorbeeld tijdens een websitebezoek waar meerdere pagina’s worden bekeken, spreek je van een paginaweergave. Een paginaweergave wordt ook wel een pageview genoemd.

Een voorbeeld

In Google Analytics vind je dit via: Gedrag > Site-content > Alle pagina’s.
Dat ziet er zo uit:
Voorbeeld paginaweergaven
In de afbeelding zie je ook de unieke paginaweergaven staan, die staan voor het aantal sessies  waarin deze pagina één keer of meerdere keren is weergegeven. Het zijn paginaweergaven die worden gegenereerd door dezelfde gebruiker, tijdens dezelfde sessie.

Hier vind je alles over Google Analytics.