Open rate is het aandeel van de ontvangers dat een e-mail heeft geopend, uitgedrukt in een percentage. Andere veelgenoemde termen zijn open ratio of openingspercentage.

Open rate berekenen

De open rate is te berekenen met de volgende formule:

E-mail open rate = geopende e-mails / (verzonden e-mails – bounced e-mails)

Het is goed om je ervan bewust te zijn dat een e-mail vaker geopend kan worden door een gebruiker. Daarom zou je er ook voor kunnen kiezen om de unieke open rate te berekenen. De formule daarvoor is als volgt:

Unieke e-mail open rate = uniek geopende e-mails / (verzonden e-mails – bounced e-mails)

Wat is een goede open rate?

De open rate is een maatstaf voor de mate waarin je verzonden e-mails geopend worden. Net als bij CTR  lopen de open rates van e-mail campagnes per branche erg uiteen. De branchevereniging voor data driven marketing (DDMA) houdt veel data over e-mailmarketing per branche bij in de Nationale E-mail Benchmark.

Open rate verhogen

Er zijn verschillende knoppen waar je aan kunt draaien als het gaat om het verhogen van de open rate. Denk bijvoorbeeld aan:
• Testen met verschillende onderwerpregels
• De verzendfrequentie (niet te weinig, niet te vaak)
• Verzendtijd (ochtend, middag of avond)

Onze blogs over de open rate

Kay geeft tips over hoe je zorgt dat een ontvanger je mail wél opent en geeft ook inspiratie over níet voor de hand liggende nieuwsbrief elementen.

Hier lees je meer over e-mail marketing.