Neuromarketing is in essentie het uitlezen van activiteit in de hersenen om die emoties te gebruiken voor marketingtoepassingen. Door het inzetten van neuromarketing kan dus in kaart gebracht worden wat een deelnemer gedurende een onderzoek ‘denkt’. Dit is niet letterlijk het uitlezen van de gedachte, maar wel het in kaart brengen van de actieve emotie(s).

Hier lees je meer over neuromarkting en hier wordt in een Pure video uitgelegd wat het verschil is tussen gebruikersonderzoek en conversieoptimalisatie.