De afkorting MoM staat voor Month-Over-Month. MoM toont de verandering in de waarde van een specifieke periode als een percentage van de waarde van de vorige maand.

Voorbeeld:
Vorige maand zijn er 100 actieve gebruikers op de website. Deze maand zijn er 120 actieve gebruikers op de website. Dan is jouw MoM groei 20% actieve gebruikers.