HTML: een woord dat vaak voorbijkomt. Maar wat houdt dat eigenlijk in? HTML is de afkorting van Hypertext Markup Language. HTML is geen programmeertaal, maar een opmaaktaal.

In simpele woorden wordt HTML gebruikt om een browser te vertellen hoe een webpagina weergegeven moet worden. Daarom bestaat HTML uit een aantal elementen, die je kunt inzetten om verschillende onderdelen van de webpagina er op een bepaalde manier uit te laten zien of laten gedragen.

Met behulp van tags (ook wel: labels), kan je bijvoorbeeld woorden dikdrukken of cursiveren. Als je in een paragraafelement een woord dikgedrukt wil maken, ziet dat er zo uit:

<p>Google Search Console, wat vroeger ook Google Webmaster Tools werd genoemd, is een <strong>gratis</strong> dienst van Google.</p>

Alle losse elementen worden gecombineerd om een volledige HTML-pagina te vormen. HTML kan worden uitgebreid met andere technieken, zodat een pagina functioneler of aantrekkelijker wordt. Dit kan met bijvoorbeeld CSS of Javascript.

CSS is de afkorting van Cascading Style Sheets. In de HTML van een website wordt er dan en verwijzing naar het stylesheet opgenomen. Dezelfde opmaakspecificaties kunnen met behulp van CSS voor verschillende webpagina’s gebruikt worden. Veranderingen in de lay-out kunnen dan sneller doorgevoerd worden.

Blog over HTML

Kay schreef een blog over tools die het leven van een online markteer makkelijker maken, waarin ook de technische kant van een website naar voren komt.