Zoals de naam het al aangeeft, maakt eye-tracking het mogelijk om te bepalen waar, wanneer en hoelang een bezoeker naar iets kijkt. Daardoor kan je achterhalen welke boodschappen iemand ziet – of juist over het hoofd ziet. Door middel van het registreren van oogbewegingen en fixaties, wordt bepaald hoe sterk de fixatie op bekeken punten is.

Het resultaat van het onderzoeken van eye-tracking is te zien middels een heatmap, waarin je kunt zien welke delen van het scherm de meeste aandacht krijgen. Hoe roder iets is, hoe langer iets is bekeken. In het voorbeeld hieronder is te zien aan de rode gebieden, dat er met name naar de gezichten van de personen wordt gekeken.

Bovendien is het blikverloop te achterhalen, dat wil zeggen: in welke volgorde de bezoeker het scherm bekijkt. Dat wordt een saccade-pad genoemd. Aan de nummers kan je zien in welke volgorde iets is bekeken. In een saccadepad is ook te zien welke punten de meeste aandacht krijgen. De grootte van de bolletjes geven aan wat de lengte van de fixatie is.

Dankzij eye-tracking is er veel interessante informatie te achterhalen, maar je kunt hiermee geen gevoelens onderzoeken. Als er bijvoorbeeld voor een bepaald deel van een pagina op een website veel aandacht is, weet je niet of dit positieve of negatieve aandacht is. Daar zijn andere onderzoekstechnieken voor in te zetten. Eye-tracking is daarom een onderzoekstechniek als onderdeel van usability onderzoek.

Hier lees je meer over usability onderzoek.