Een algoritme kan over het algemeen omschreven worden als een oneindige reeks instructies, die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. Zoekmachines bijvoorbeeld, maken gebruik van algoritmes. Daarbij is een ‘gegeven begintoestand’, de zoekopdracht die iemand in de zoekbalk intypt. Het beoogd doel hierbij is het zoekresultaat dat een zoekmachine vervolgens toont. Er worden door middel van veel verschillende factoren bepaald welke zoekresultaten worden weergegeven als iemand zoekt. Het is dus bepalend voor de ranking van de zoekresultaten.

Je kunt het zien als wiskundige formule. Google geeft haar precieze algoritme niet prijs, maar ze geeft gelukkig wel richtlijnen waar je rekening mee moet houden als je organisch goed gevonden wilt worden. Bij Search Engine Optimization (SEO), wordt er gekeken hoe een website zo goed mogelijk aan die richtlijnen kan voldoen. Die richtlijnen hebben betrekking tot de techniek, content en autoriteit van een website.

Updates algoritmes

De algoritmes worden regelmatig geüpdatet. Dat is niet voor niets, want het doel van deze updates is om zoekresultaten zo relevant mogelijk te maken. Logisch, want als je zelf gebruikmaakt van de zoekfunctie, wil je ook een antwoord op je vraag of oplossing voor je probleem. Enkele bekende updates van Google waren Google Panda, Google Penguin en Google Hummingbird. Sommige updates hebben een vrij grote impact op de vindbaarheid van een website, dus het is van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Er zijn behoorlijk wat partijen die schommelingen in de zoekresultaten van Google bijhouden. Uit deze data kunnen mogelijke algoritme updates worden opgemerkt. Enkele interessante bronnen zijn:

Een voorbeeld

Een zoekmachine zoals Google wil altijd dat de meest relevante zoekresultaten getoond worden. De relevantie bepaalt een zoekmachine op basis van de content, website techniek en autoriteit. Stel dat je in het verleden aan autoriteit hebt gewerkt door zoveel mogelijk links te verzamelen, zonder te kijken of het kwalitatieve links zijn. Het kan zijn dat dit een lange periode heeft gewerkt.

Een algoritme heeft vaak een bepaald doel; bijvoorbeeld meer gewicht hangen aan de kwaliteit van links in plaats van kwantiteit. Na zo’n update kan het zijn dat je een daling ziet in je organisch verkeer, omdat niet alle links van goede kwaliteit zijn. Daarom is het belangrijk om altijd te focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit én goed op de hoogte te blijven van grote updates die zoekmachines uitvoeren.

Onze blogs over algoritmes

Wij hebben in ons werk uiteraard ook te maken met algoritmes. Tim bezocht in oktober SearchLove in Londen, waar hij ook inzichten opdeed over algoritmes, bijvoorbeeld over (top)posities bij het vertonen op de SERP.