Heel kort geformuleerd is een A/B-test een onderzoeksmethode waarbij twee varianten met elkaar vergeleken worden. Het doel hiervan is om te ontdekken welke variant het beste resultaat oplevert.

Voordat een A/B-test wordt ingezet, worden er hypotheses opgesteld. Daarna worden er twee varianten van een webpagina in het leven geroepen. De twee varianten (A en B) worden afwisselend getoond aan de bezoekers. 50% van de bezoekers krijgt variant A te zien. De overige 50% variant B.

Wanneer er voldoende data is verzameld, kan er gekeken worden of de hypotheses daadwerkelijk kloppen. Er kunnen bijvoorbeeld significante verschillen zitten in de interactie met de pagina, of gegenereerde conversies. Is het resultaat bij één variant veel positiever dan bij de ander, dan kan ervoor gekozen worden om het verschillende element permanent door te voeren. Wanneer er geen significante verschillen te zien zijn, kan de pagina ongewijzigd blijven en kan ervoor gekozen worden om door te testen.

Samengevat leer je welke elementen of pagina’s beter werken en aan de hand daarvan kan je er uiteindelijk voor kiezen om dezeelementen en/of pagina’s permanent aan te passen. A/B-testen worden vaak ingezet als onderdeel van conversie optimalisatie. Het is namelijk een manier om de conversie te optimaliseren en zo het maximale te halen uit de bezoekers die al naar de website komen.

Een voorbeeld

We hebben bijvoorbeeld eens Voorbeeld A/B-testengekeken naar hoeveel impact het design van een banner heeft op de resultaten. Dit is een banner in de sidebar, maar neemt een vrij prominente plaats in op de website. We hebben getest met een andere afbeelding, waar het kofferthema iets meer naar voren komt. De CSR steeg van 3,27 naar 5,35 procent, een mooie stijging!

Blogs over A/B-testen

Meer lezen over A/B-testen? Fabian geeft zijn learnings en inspiratie in zijn blog: Testing time! Verhoog de conversie van je affiliate website en een blog boordevol tips en uitleg over conversie optimalisatie, zoals het opstellen van hypotheses en tools die je voor A/B-testen kunt gebruiken.