Een A/B-test is een onderzoeksmethode waarbij twee varianten vergeleken worden, om te ontdekken welke variant het beste werkt. Dit is ook binnen e-mail marketing toe te passen. Je kunt bijvoorbeeld testen met:

  • Onderwerpregel
  • Naam afzender (bedrijfsnaam, persoon of merk)
  • Call-to-action
  • Lay-out
  • Timing
  • Format van de content
  • Design en het gebruik van beeldmateriaal
  • Frequentie

Net als bij A/B-testen op websites worden er twee varianten van een mail gemaakt (A en B). De helft van de ontvangers krijgt variant A te zien, de andere helft variant B. Wanneer er voldoende data is verzameld, kan er gekeken worden of er significante verschillen zitten in bijvoorbeeld de open rate of in de interactie met de mail.

Is dit resultaat bij één variant veel positiever, dan kan ervoor gekozen worden om het verschillende element permanent door te voeren. Wanneer er geen significante verschillen te zien zijn, kan de mail ongewijzigd blijven en ervoor gekozen worden om door te testen.

Blogs over A/B-testen binnen e-mail marketing

Kay geeft in zijn blog over e-mail marketing campagnes hands-on voorbeelden voor A/B-testen, en hij geeft ook algemene tips om een vliegende start met e-mail marketing te maken.