Om uit jullie naam te kunnen adverteren dienen wij toegang te hebben tot jullie Facebookpagina.

Stap 1: ga naar jullie Facebookpagina

Ga op Facebook naar jullie pagina.

Stap 2: ga naar paginarollen

Klik in de beheerders-balk op ‘Instellingen’. Ga vervolgens aan de linkerkant naar ‘Paginarollen’.

Stap 3: Pure toegang verlenen

Wijs aan ‘facebookads@pure-im.nl’ de rol ‘Adverteerder’ of ‘Beheerder’ toe.

Facebookpagina toegang verlenen

Gefeliciteerd, Pure kan nu vanuit jullie naam adverteren!