Nadat we de fundering van de website hebben neergezet en daarmee SEO Fase 1 is afgerond, gaan we van start met SEO Fase 2. Deze verdelen we onder in twee onderdelen: analyse en optimalisatie. Fase 2 is een maandelijks doorlopend traject waarin we naar verschillende aspecten rondom SEO kijken. Dit is belangrijk voor het op peil houden van de resultaten en voor het opsporen van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Analyse en rapportage

Nadat de basis is neergezet is het onvermijdelijk dat er in verloop van tijd fouten op zullen treden binnen de website. Daarom is het belangrijk om in de gaten te blijven houden of alles nog naar behoren werkt en functioneert zoals het zou moeten. Daarbij monitoren wij de rankings en Google Search Console, crawlen we de website, brengen we 404’s en redirects in kaart en monitoren we wijzigingen in Google’s algoritme. Maandelijks rapporteren we de resultaten, zodat je altijd inzichtelijk hebt hoe de voortgang is.

Optimalisatie

Na onze analyse zullen we eventuele verbeterpunten aankaarten en kansen opsporen om deze vervolgens bij jou aan te dragen. Zo bouwen we samen continu aan het doorontwikkelen van de website en resultaten in zoekmachines. Wij monitoren de voortgang en zullen de leiding nemen over dit traject.

Online autoriteit uitbouwen

Een van de belangrijkste factoren in het algoritme van een zoekmachine is de online autoriteit van de relevante websites. Eenvoudig gezegd wordt dit bepaald aan de hand van de hoeveelheid kwalitatieve links er naar een website zijn.

In fase 2 gaan we samen werken aan het verkrijgen van deze kwalitatieve links. Dit is een proces dat best intensief kan zijn, maar enorm veel effect heeft op de langere termijn. Een autoriteit word je immers niet in een dag. Door middel van een goede mix aan tools gaan we zoekmachines en potentiële klanten laten zien waarom jij dé expert bent.