Zou het niet gaaf zijn als we kunnen onderzoeken hoe mensen daadwerkelijk reageren op een website? Wat zijn de onbewuste emoties die worden opgeroepen tijdens het doorlopen van een funnel? En wat is het gevoel bij de huidige UX? Sterker nog, waar zitten de onbewuste knelpunten en loop jij potentiële conversie mis? Dat zijn zomaar enkele vragen die wij beantwoorden met het Pure Lab!

Jaren geleden begonnen als een verdiepingsproject vanuit interesse en nieuwsgierigheid. Inmiddels hebben we binnen Pure voor elke consultant de mogelijkheid om los te gaan met kwalitatieve usability testen voor onze klanten én voor interne vraagstukken.

Wat houdt het Pure Lab in:

  • Validatie: Hoe bevalt de bedachte UX bij de eindgebruiker? Hoe gaat het toekomstige redesign bevallen? Wij nemen de twijfel weg voor toekomstige designsprints, redesigns en andere grote veranderingen.
  • Conversieverhogend: Betere conversieflows. Dankzij het Pure Lab vind je pijnpunten en onderbouwde input voor toekomstige A/B testen. Per situatie stellen wij specifieke onderzoeksvragen op en testen we deze bij de juiste doelgroep.
  • Geen onderbuikgevoel: Onderbouwde hypotheses voor verdere user testing, wij laten de data spreken. Alle apparatuur verzameld ruwe data die vervolgens door middel van data analyse tools als Python doorgrond worden.
  • Verder kijken dan usability onderzoek: Geen gewenste antwoorden, wij achterhalen het daadwerkelijke gevoel bij jouw product, site of dienst
  • Volledige inhouse: Het Pure Lab is in eigen beheer en onze interne “speeltuin” om kennis te vergaren.

pure lab - uitleg

In een speciaal ingerichte ruimte hebben wij het Pure Lab gehuisvest. In dit usability lab kunnen we heel gericht de ervaring en beleving van bezoekers op een website meten. De onderzoeken vinden plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte waarin deelnemers zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen.

Onze ruimte is zo ingedeeld dat naast een onderzoeksruimte er ook ruimte is voor overleg en meekijksessies tijdens het onderzoek zelf. Met een live dashboard kan de klant alle data ook ter plekke inzien. Hierdoor kunnen onze consultants direct inzichten verschaffen en eventueel bijsturen waar nodig.

Pure Lab onderzoeksruimte

User Testing met neurologische en biometrische tools

Door het combineren van verschillende onderzoekstechnieken zoals eye-tracking, emotie-tracking, EEG en GSR-huidmetingen is het mogelijk om het gedrag van de gebruiker te analyseren en te verklaren. Alle vier de gebruikte onderzoekstechnieken geven veel inzicht maar de kracht zit in het combineren van deze verschillende databronnen. Door meerdere keren te valideren kunnen wij zuiver achterhalen of een emotie daadwerkelijk plaats heeft gevonden en in welke mate dit is geweest.

Eye-tracking

Eye-tracking maakt het mogelijk om te bepalen waar, wanneer en hoelang iemand naar iets kijkt. Op deze manier is in kaart te brengen welke boodschappen de bezoeker of potentiële klant ziet of negeert. Onze apparatuur registreert oogbewegingen en fixaties en bepaalt vervolgens hoe sterk de fixatie op bekeken punten is. Dit zegt echter nog niks over de eventuele emoties die plaatsvinden.

GSR

GSR (Galvanic Skin Response of Galvanische huidreactie) is een biometrische onderzoeksmethode die door middel van het meten van de transpiratie de reactie op stimuli meet. Op deze manier is het mogelijk om de intensiteit van emoties weer te geven. De GSR werkt door middel van twee sensoren die verbonden zijn aan twee vingers. Voor elke registratie van de eye-tracker schiet de GSR data terug zodat wij de intensiteit van emoties per geregistreerde blik kunnen koppelen aan een positie op de website.

EEG

EEG (Elektro-encefalografie) is een onderzoeksmethode die door middel van het meten van de elektrische activiteit in de hersenen emoties en gedrag doormeet. Op deze manier is het mogelijk om achter de gedachte van een persoon te kruipen. De EEG-apparatuur wordt verbonden via een comfortabele headset. De elektrische activiteit in de hersenen wordt opgevangen via verschillende gebieden op het hoofd. Deze verschillende gebieden staan in verbinding met verschillende emoties en mate van activiteit geeft bijvoorbeeld focus of afleiding weer.

pure lab deelnemer aangesloten aan apparatuur

Emotie Analyse

Door middel van Facial Recognition is het mogelijk om de uitdrukking van de bezoeker of potentiële klant in kaart te brengen tijdens blootstelling aan stimuli. De software registreert alle veranderingen in de uitdrukking en meet, op een schaal van 0 tot 100, welke emotie op dat moment het meest naar voren komt. Om de GSR en EEG emoties te valideren maken we gebruik van gezichtsherkenningssoftware die nauwkeurig de blik van de deelnemer monitort gedurende het experiment.

emotieanalyse | Pure Lab

Klik gedrag

Naast continue eye-tracking nemen wij tijdens het onderzoek ook elke muisbeweging op. Het klikgedrag gecombineerd met de eye-tracking software geeft een duidelijk beeld van de focus. Het is niet ongebruikelijk om grote verschillen te zien tussen waar iemand kijkt en waar iemand met zijn muis zit.

Wil jij als marketeer ook lekker los gaan in ons lab?

Bekijk dan onze vacatures of stuur ons een berichtje voor een kennismaking.