Het toffe van Google Ads is niet zozeer het systeem, maar met name de website erachter, de kansen en het ‘spel’ om de beste te zijn binnen en de beste deal te krijgen binnen de zoekmachine. Ads werkt namelijk op basis van een veilingmodel en we willen niet teveel betalen, maar wel zoveel mogelijk zichtbaar zijn om de doelen (nieuwe klanten, extra omzet, etc.) te behalen.

Beheer van een nieuw account

Wanneer wij een nieuw account gaan beheren doen wij altijd eerst een scan. We kijken dan naar de randvoorwaarden om Ads zo rendabel mogelijk in te zetten, zoals koppeling met Analytics, doelen (conversies) die doorgemeten worden en de zuiverheid van die doelen. Zo kan ook besloten worden of de doelen die gesteld zijn momenteel gehaald worden. Vervolgens kijken we verder naar de toegepaste structuur, logica tussen advertenties, advertentiegroepen en de doelen die gesteld zijn. Een kort voorbeeld: enkel op campagneniveau kan geografisch getarget worden. Rond vestigingen van een winkel adverteren kan dus enkel vanuit campagnes per winkelgebied. Dat houdt dus tenminste één campagne per getarget winkelgebied in. De structuur wordt vaak onderschat, maar is bijzonder belangrijk voor een voortvarende opzet en efficiënt beheer na de opzet.

Analyse bestaand account

Nadat we de structuur onder de loep genomen hebben kijken we naar andere randvoorwaarden, zoals de advertentie extensies (worden alle mogelijkheden benut), zijn er meerdere advertenties per advertentiegroep, is de landingspagina van de advertentie logisch, wordt er al met advertenties getest en zijn de advertenties überhaupt logisch? Immers, naast gebruikers is de kwaliteitsscore (QS) ook super belangrijk. Hogere relevantie houdt in dat de QS stijgt en de kosten per klik dalen terwijl de gemiddelde advertentiepositie en zichtbaarheid stijgt. Daarna duiken we nog een niveau dieper en bekijken we de zoekwoorden: wordt het potentieel benut of zijn er nog veel relevante zoekwoorden die toegevoegd kunnen worden.

Gelijktijdig kijken we naar de zoekwoord typen en logische opdeling van zoekwoorden. Staan er te veel woorden met wat afwijkende focus bij elkaar, dan gaan we die opsplitsen naar nieuwe advertentiegroepen, om gerichtere advertenties in te zetten en nog meer te kunnen sturen op beter resultaat. Als de kansen dan in kaart zijn gebracht bekijken we hoe we irrelevante zaken uit kunnen sluiten. We kijken dan naar waar we vertoond zijn, hoeveel, wat de interactie is en of er ook ongewenste vertoningen zijn. Door middel van gerichte targeting en negatieve zoekwoorden zorgen we dat er geen advertenties op onwenselijke momenten zijn en minimaliseren we vertoningen op onrendabele zoekopdrachten.

Alles in kaart

Als we alle bevindingen helder hebben nemen wij mee naar de klant. We lichten de huidige situatie toe en uit en stellen vervolgens oplossingen voor, waarmee een efficiënt en rendabel Ads account gestart kan worden. Vaak kunnen we dan al een inschatting doen van hoeveel resultaat er ten minste behaalt kam worden ten opzichte van de huidige situatie. In het volgende deel licht ik toe hoe we vanuit een bestaand account doorlopend optimaliseren en gebruik maken van de data om meer resultaat te behalen en blijven behalen.