Stel je bent van plan om een bestaande website of een geparkeerd domein te kopen. Uiteraard kan je diverse beweegredenen hebben om deze website te kopen. Misschien is het je doel om het bereik te vergroten of een concurrent over te nemen. In alle gevallen wil je goed voorbereid de onderhandelingen ingaan. Wat is een website waard als we er met een SEO blik naar kijken? In dit artikel zal ik enkele belangrijke punten aangeven waar ik zelf altijd naar kijk wanneer ons gevraagd wordt een SEO audit te doen.

Toekomstplannen

Om te beginnen is het belangrijk om te bedenken wat je wilt gaan doen met het domein zodra je het hebt gekocht. Blijf je de website exploiteren in de huidige vorm of gaat de website volledig op de schop? Zodra dit laatste het geval is, hou dan rekening met de zeer reële kans op een forse afname van organisch verkeer. Als je bijvoorbeeld enkel de categorie pagina’s van de website gaat veranderen, dan kun je op basis van Google Analytics data ongeveer inschatten wat het maximale verlies aan organisch verkeer is. Houd altijd rekening met een worst-case-scenario.

Koop je een sterk merk en domein?

In vrijwel alle gevallen ga je een website overnemen met een bepaalde geschiedenis. Deze historie is juist een van de pijlers onder de waarde van de domeinnaam. Autoriteit is voor Google een enorm belangrijk aspect voor het rangschikken van websites. Hoe sterk is het domein dat je van plan bent te gaan kopen? Dat kun je bepalen door het maken van een link audit. Zelf gebruik ik daarvoor drie tools: MajesticSEO, Opensiteexplorer.org en indien mogelijk Google Webmaster Tools data.

Wat je probeert te doen is achterhalen hoe sterk de website is ten opzichte van concurrenten. Afhankelijk van je doel is het afzetten van link profielen tegen de concurrenten erg nuttig. In sommige gevallen is de conclusie na deze vergelijking zelfs dat je beter zelf een nieuwe website kunt starten, dan voor deze som geld dit domein overnemen. Bekijk ook goed waar de sterke en zwakke punten van het domein zitten.

Is het linkprofiel bijvoorbeeld wel natuurlijk of staat het domein binnen de kortste keren op de lijst voor een penalty? Misschien is de autoriteit wel grotendeels gebaseerd op links van domeinen van de verkopende partij. Wat gaat er gebeuren met deze links? Worden ze weggehaald of spreek je af dat ze ten minste een jaar blijven staan. Allemaal afwegingen die je mee dient te nemen in een goede link audit.

Posities en bezoek

Als je een website wilt overnemen die reeds online is, dan heb je ook te maken met een analyse van het verkeer uit zoekmachines. Wat je wilt achterhalen is de verdeling van verkeer en een risico inschatting hierbij. Door data uit Google Analytics en Google Webmaster Tools te gebruiken kun je deze inschatting goed maken. Om te beginnen wil je weten hoe afhankelijk de website is van organisch verkeer. Wat gebeurt er wanneer al het bezoek uit Google wegvalt? Is dat een risico dat je kunt nemen voor de prijs die de verkopende partij vraagt?

Anderzijds wil je dieper ingaan op de verdeling van het organische verkeer. Hierbij wil je kijken of het organische verkeer enkel afhankelijk is van de homepage of een specifieke pagina. Het liefst heb je dat de homepage het overgrote deel draagt, met daarnaast een gezonde spreiding op dieper gelegen pagina’s. Uit Google Webmaster Tools is een uitdraai van de huidige posities in de SERPs handig. Hieruit kan bijvoorbeeld blijken dat er nog behoorlijk veel ruimte voor verbetering is.

Of misschien zit de website qua rankings wel aan het plafond. Allemaal zaken die je wilt meenemen in de waarde afweging. Uiteindelijk blijft een SEO audit een flink karwij als je het goed wilt doen. Maar zeker als het gaat om grote bedragen is een goed doorgronde analyse van de SEO waarde een nuttige investering.

Heb je hulp nodig bij een SEO audit? Neem dan nu vrijblijvend contact op met Pure IM.