Websites veranderen nogal eens van URL structuur on diverse redenen. Ook de paginatie (manier van indelen van pagina’s) geeft nogal eens reden tot aanpassingen in de URL structuur. Bijna altijd is het dan wenselijk om te redirecten.

Waarom redirecten

Voor een zoekmachine is een URL een verwijzing naar een pagina. Als een pagina, om welke reden dan ook, via twee URL’s beschikbaar is, is er voor een zoekmachine sprake van duplicate content. Dat wil je uiteraard voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een website waarbij “www.“ voor de domeinnaam. Pure Internet Marketing gebruikt www.pure-im.nl. Indien ook pure-im.nl bereikbaar is, is alle informatie duplicate. Een andere aanleiding tot redirecten is wanneer de URL structuur veranderd wordt, er gekozen wordt voor migratie naar een nieuwe domeinnaam of een typefout in een URL gecorrigeerd dient te worden. Omdat elke URL een autoriteit opbouwt is het wenselijk dat te behouden. Met een oude URL onbereikbaar maken en de content verplaatsen naar een nieuwe URL gebeurd dat niet. Een redirect daarentegen leidt een bezoeker direct naar de nieuwe pagina, verteld een zoekmachine dat een pagina verplaatst is, geeft het soort verplaatsing door (tijdelijk, permanent, …) en geeft aan wat de nieuwe locatie is. Goed voor bezoekers en zoekmachines dus.

Soorten redirects

Er zijn diverse soorten redirects, voor permanente verplaatsingen en tijdelijke verplaatsingen. Onderstaand vind je voor Apache, IIS, PHP, ASP(.NET) en ColdFusion hoe een redirect geplaatst kan worden.

.htaccess (apache)

In de root van de website die draait op apache staat meest een .htaccess bestand. Als die er niet is kan je die aanmaken.

  • 301 redirect (permanente verwijzing)
    Redirect 301 /blog/oude-pagina/ naar https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/
  • 302 redirect (tijdelijke verwijzing)
    Redirect 302 /blog/oude-pagina/ naar https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/

IIS Web Server

Voor het redirecten in IIS heb je admin rechten nodig. Heb je deze, volg dan de volgende stappen

  1. Open IIS Manager en ga naar het niveau dat je wilt beheren.
  2. Ga naar “Features view” en dubbelklik op “HTTP Redirect”
  3. Open de http Redirect pagina (onder Redirect Behavior) en selecteer “Redirect all requests to exact destination”
  4. Klik op “Apply”

PHP (4 en 5) redirect

PHP redirects worden in de header geplaatst. Voeg in de header van de ‘oude’ pagina onderstaande code toe:
<?php header(“HTTP/1.1 301 Moved Permanently”); header(“Location: https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/”); exit(); ?>

ASP redirect

<% Response.Status=”301 Moved Permanently” Response.AddHeader=’Location’,https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/’ %>

ASP.NET redirect

<script runat=”server”> private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Response.Status = “301 Moved Permanently”; Response.AddHeader(“Location”,”https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/”); } </script>

ColdFusion

<cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”> <cfheader name=”Location” value=”https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/”>

Canonical in plaats van redirect

Paginering en sortering zorgt ook regelmatig voor duplicate content. Wanneer op een blog gereageerd kan worden is er vaak een maximaal aantal reacties dat weergegeven wordt. Wanneer er meer zijn wordt een tweede pagina aangemaakt waarop andere reacties komen. In veel gevallen staat er dan simpelweg onderaan de pagina [1], [2], [3], etc.. Als boven elke lijst met reacties het blog getoond wordt is het blog evenvaak duplicate als het aantal pagina’s met reacties. In een dergelijk geval moet juist niet geredirect worden. Dan is een canonical beter. Met een canonical wordt aangegeven welke pagina geïndexeerd moet worden.

Canonical voorbeeld

De canonical plaats je op de pagina welke verwezen moet worden. In de URL staat de doelpagina. Bijvoorbeeld de pagina zonder indexatie.
<link href=”https://www.pure-im.nl/blog/nieuwe-pagina/” rel=”canonical” />