We zitten in een bijzondere periode waarin consumentengedrag online van bijna de één op de andere dag is veranderd. Om hier meer beeld bij te geven heb ik een aantal verschillende sectoren bekeken en via Google Trends de impact weergegeven, sinds Nederland ook in de ban van het Corona virus Covid-19 is. Onderstaande grafieken zijn het aantal zoekopdrachten in Google Nederland, weergegeven aan hand van een index. Meeste zoekopdrachten in de periode is dus altijd 100. Tenzij anders aangegeven, is steeds de periode 1 april 2018 t/m 31 maart 2020 genomen. Bij een exact gelijke trend zou de grafiek dan beginnen waar deze eindigt. Spoiler: bij onderstaande voorbeelden is dat niet het geval.

Onderstaande grafieken zijn embedded vanuit Google. Dat maakt interactie mogelijk en de index per maand in te zien door te klikken in de grafiek. Helaas houdt het ook in dat soms een grafiek niet goed geladen wordt. Met verversen van de pagina is dat vaak opgelost (F5 op windows en CMD+R op Mac).

Stijgers

Ik begin met een aantal zoekopdrachten die zijn toegenomen. Sommigen zijn duidelijk, maar mijn eigen nieuwsgierigheid leidde toch naar een aantal clichés, om te bekijken in welke mate die toename was.

Corona

De eerste is uiteraard zoekgedrag op ‘corona’.

Zoals te zien was er een klein piekje (aandacht voor de situatie in China), voordat het ook actief naar Nederland kwam en in Nederland maatregelingen werden getroffen. De meest steile lijn in de grafiek is in de week dat het advies kwam om thuis te werken en actieve maatregelingen werden getroffen. Corona is echter meer dan een virus en ook een drankje. Om de grafiek in perspectief te plaatsen nog wat cijfers. In december werd 6.600 keer op “corona” gezocht in de maand februari (ruim voor de piek halverwege maart) was dit al 823.000 keer! Voor maart zijn de cijfers nog niet bekend.

Nieuws

Een andere check die ik deed kwam voort uit verandering in eigen gedrag. Nieuws. Ik bekijk het nieuws nu veel regelmatiger dan normaal gesproken.

En in dat gedrag lijk ik niet alleen. Het aantal zoekopdrachten op nieuws was halverwege maart ongeveer anderhalf tot drie keer hoger dan nu. De grafiek spreekt voor zich.

Boodschappen bestellen

Winkels hebben regelmatig lege schappen en alle tijdvakken bij de AH zitten voor mij steeds vol. Die trend:

Tot wel 20 keer meer zoekopdrachten op boodschappen bestellen! Ik ben vooral benieuwd of mensen die voorheen geen boodschappen bestelden dat nu blijven doen. Voor supermarkten kon dit wel eens het moment zijn dat online bestellingen blijvend een grote impuls krijgen.

Dettol

Veel handen wassen met zeep is aan te raden. Over de jaren zijn er veel onderzoeken gepubliceerd ook dat gebruik van antibacteriële zeep weinig tot geen meerwaarde heeft over normale zeep. Recentelijk nog van de Amerikaanse Food and Drug administration (FDA). Dat neemt echter niet weg dat Dettol veel is uitverkocht en zoals onderstaand te zien Dettol heel veel zoekopdrachten kent.

De trend is niet alleen heel duidelijk, maar vooral waar Dettol vandaan komt maakt het indrukwekkend. In deze periode waren op de piek het aantal zoekopdrachten 11 tot 30 keer hoger dan in de voorgaande twee jaar.

Broodbakmachine

Nu mensen meer thuis zijn, zie je ook meer dingen thuis gebeuren. Eén van de dingen is schijnbaar zelf brood bakken.

Aantal zoekopdrachten op broodbakmachine is gemiddeld ruim verviervoudigd. Dat verklaart ook deels waarom bloem zo lastig verkrijgbaar was.

Verf

Iets anders waar mensen tijd voor lijken te hebben, is onderhoud aan het huis. Online zoekopdrachten naar verf zit al jaren in de lift en piekt traditioneel in augustus. Tot nu.

Nog nooit is er zoveel gezocht op verf en al helemaal niet in maart.

Hardloopschoenen

Dat sportscholen gesloten zijn heeft ook effect. Winkels die sportartikelen verkopen melden dat het goed gaat en dat zien we onder andere aan de interesse in hardloopschoenen.

Deze interesse komt overigens voornamelijk uit Drenthe, Friesland en Overijssel. Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant kennen relatief gezien de minste interesse in hardloopschoenen.

Loopband

Samenhangend met de hardloopschoenen komt de loopband. Buiten lopen kan, maar met een loopband natuurlijk ook binnen.

En binnen is wat ook regelmatig de voorkeur krijgt. Nog nooit is er zoveel gezocht op loopbanden als in maart 2020 en bovenstaande grafiek toont duidelijk de enorme en plotse stijging.

Dalers

Helaas zijn er ook bedrijfstakken die heel hard geraakt worden door de Corona-crisis. Daar is het probleem niet om voldoende aanbod te blijven houden, maar is te maken met sterke afname in vraag. Onderstaand een aantal voorbeelden

Vakantie

Er is veel geschreven over vakantie en vliegen. Maar wat doet dit met het online gedrag van mensen?

Veel, zo blijkt. Maart is nooit een heel goede periode, maar nu zijn er nog maar de helft van de zoekopdrachten op ‘vakantie’ overgebleven. Onze ervaring leert dat dit ook erg oriënterend is en weinig boekend. Niet onlogisch vanuit de consument gedacht, maar bijzonder vervelend voor de reisbranche en daaraan gelieerde bedrijven.

Vliegticket

Een andere indicatie van vakantie is zoekopdrachten naar vliegtickets, iets wat overwegend online gebeurt.

Elke nieuwe (negatieve) update lijkt het aantal zoekopdrachten verder af te nemen en ook zoekopdrachten naar vliegtickets is ruim gehalveerd.

Autoverzekering

Of het komt omdat mensen nu minder de auto pakken en minder bewust met hun auto bezig zijn of iets anders weet ik niet, maar interesse in autoverzekeringen is gedaald.

Van het moment dat thuiswerken het advies was, heeft het aantal zoekopdrachten op autoverzekering een daling ingezet.

Vacature

Een andere trend waar ik ook benieuwd naar was, is het aantal zoekopdrachten op vacatures. Bedrijven hebben het zwaar en het personeel merkt dat ook. In dit geval zorgt dat voor minder zoekopdrachten naar een vacature.

Tegen de normale trend in (er zijn meer dalingen, traditioneel in december tussen Kerst en nieuwjaar) zijn februari en maart 2020 hard aan het dalen. Ook over de hele looptijd (er is data vanaf 2004) lijkt maart 2020 de slechtste maand ooit te worden voor zoekopdrachten naar ‘vacature’.

Rijschool

Voordat ik de trend ging bekijken was mijn initiële gedachte dat nu misschien meer 16-18 jarigen zouden gaan lessen. Er is immers meer flexibiliteit. Ik zat er naast. Aantal zoekopdrachten op ‘rijschool’ is hard gedaald.

Evenals vacature lijkt ook ‘rijschool’ in maart 2020 het laagste aantal zoekopdrachten sinds 2004 te krijgen.

Auto lease

Interesse in ‘auto leasen’ en ‘private lease’ nam hard af. Het had veel schijn dat mensen die oriënteren op een auto leasen, die beslissing vooruitgeschoven hebben.

Echter, de kleine piek van deze week kan hoopgevend zijn. Misschien dat nu de verlenging van de maatregelingen aangekondigd zijn, mensen hun beslissing tot een auto leasen niet blijven uitstellen. De verhouding tussen ‘de data toont dit’ en hoop zit echter meer aan de hoopvolle kant.