Met de komst van 2019 is het laatste kwartaal van 2018 afgerond. Hierbij dus de marktaandelen zoekmachines van het vierde kwartaal in 2018.

Nederland Desktop Smartphone Tablet
Google 93,78% 98,38% 97,39%
Bing 3,80% 0,40% 0,47%
Yahoo! 0,92% 0,58% 0,61%

In Q3 won Google al fors aan desktopzoekopdrachten ten opzichte van Bing. In Q4 heeft zich dat doorgezet in bijzonder hoge mate. Het marktaandeel van Google steeg met ruim 3% en dat ging ten koste van Bing (-3,0%) en Yahoo! (-0,23%). In januari lijkt dit al een beetje te compenseren, maar bij lange na niet tot het niveau van voor Q4 2018. Verschuiving van zoekopdrachten op mobiel en tablet waren veel beperkter. Bing won 0,13% mobiele zoekopdrachten en Google verloor 0,18%. Op tablets was dat bijna omgedraaid en won Google 0,18% en verloor Bing 0,17%.

In Europa

Europa Desktop Smartphone Tablet
Google 90,37% 97,02% 94,33%
Bing 3,49% 0,41% 2,68%
Yahoo! 1,47% 0,64% 1,34%
Yandex 3,16% 1,56% 0,81%

De verschuiving op desktop van Bing naar Google in Nederland is ook te zien in geheel Europa. Bing verloor fors in Q4 (-2,41%) evenals Yahoo! (-0,39%) en Yandex (-0,25%). De grote winnaar in Q4 2018 op desktop en laptop was Google met 3,23% stijging in marktaandeel zoekmachines. Verschuivingen op smartphones waren nihil. Grootste verschuiving is ten gunste van Bing met 0,07% winst. Op tablet waren verschillen groter. Google won 0,84% marktaandeel, terwijl Bing (-0,48%), Yahoo! (-0,16%) en Yandex (0,08%)

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Desktop Smartphone Tablet
Google 88,04% 97,48% 91,12%
Bing 7,46% 0,63% 5,90%
Yahoo! 2,40% 1,45% 2,25%

In het Verenigd Koninkrijk won Google op desktop en laptop veel aan zoekopdrachten (+4,68%). De grote verliezer was Bing die een daling kende van 4,42%. Ook Yahoo! verloor marktaandeel en verloor 0,52%. Op smartphones was de verschuiving minimaal met 0,03% stijging in marktaandeel van Google en 0,03% daling van Yahoo!. Het aandeel van Bing bleef gelijk. Google won ook aan marktaandeel op tablets en steeg met 0,97% naar boven de 91%. Yahoo! kende op tablets een lichte stijging (+0,19%) en Bing daalde afgelopen kwartaal met 0,77% tot onder de 6%.

Duitsland

Duitsland Desktop Smartphone Tablet
Google 92,51% 98,64% 96,45%
Bing 4,04% 0,46% 2,07%
Yahoo! 1,13% 0,47% 0,66%

Google won in Duitsland 3% aan desktop/laptop zoekopdrachten, 0,08% op smartphones en 0,86% op tablets. Het marktaandeel van Google steeg dus op alle apparaten. Bing kende een minder goed kwartaal, want Bing verloor op alle drie de apparaatcategorieën. De -2,84% op desktop/laptop deed het meeste pijn. De daling op smartphone (-0,02%) en tablet (-0,34%) deden minder pijn. Yahoo kende weinig verschuiving. Op desktop/laptop daalde het marktaandeel met -0,06% op smartphone -0,04% en op tablet 0,13%.

België

België Desktop Smartphone Tablet
Google 93,43% 99,12% 98,14%
Bing 4,52% 0,26% 0,58%
Yahoo! 1,15% 0,33% 0,53%

Ook in België was Bing de grote verliezer met desktop en laptop zoekopdrachten. Bing kende in Q4 een daling van 3,37% en dat kwam met name ten gunste van Google (+3,46%). Verschuivingen op smartphones waren minimaal. Zoekopdrachten via tablets verschoven enigszins van Bing (-0,22%) naar Google (+0,18%). Opvallend in België is dat via tablets Duckduckgo met 0,61% eigenlijk de tweede zoekmachine is. Deze browser staat bekend om het volledig anoniem verwerken van data en gebruikt de Google index om resultaten bij een zoekopdracht weer te geven.

Meer informatie over marktaandelen van zoekmachines?

Verder lezen? Dat kan! Laat je e-mailadres achter en je ontvangt naast onze nieuwsbrief ook gratis onze nieuwste Whitepaper Marktaandelen Zoekmachines 2020. Vol informatie over de ontstaansgeschiedenis van alle bekende zoekmachines tot de huidige marktaandelen wereldwijd en in diverse Europese landen.

Brondata: gs.statcounter.com