Het eerste kwartaal van 2017 is afgerond, dus is het weer tijd voor een update van de marktaandelen zoekmachines 2017. In dit overzicht rapporteren wij, zoals altijd, de marktaandelen per apparaatgroep voor Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en geheel Europa.

Bekijk ook de nieuwere Marktaandelen zoekmachines Q2 2017

Nederland Desktop Smartphone Tablet
Google 90,31% 98,78% 97,91%
Bing 7,00% 0,21% 0,75%
Yahoo! 1,43% 0,72% 0,76%

Bing doorbreekt de 7% marktaandeel grens op desktop en laptop. Dit kannibaliseert een beetje met Yahoo! (daling van 0,11%), maar met name van Google die van 91,06% marktaandeel komt op desktop en laptop. Op smartphones waren de wijzigingen minimaal. Google kan nog maar weinig groeien, maar deed dit wel (+0,03%). Bing en Yahoo! daalde met respectievelijk 0,02% en 0,08%. Op tablets bleef het marktaandeel van Google in het eerste kwartaal van 2017 gelijk. Bing en Yahoo! kende een daling van 0,02% (Bing) en 0,06% (Yahoo!)

In Europa

Europa Desktop Smartphone Tablet
Google 88,27% 97,80% 94,07%
Bing 5,58% 0,30% 2,98%
Yahoo! 1,95% 0,96% 1,67%
Yandex 2,85% 0,71% 0,77%

In Q1 2017 toonde Google aan dé zoekmachine te blijven op smartphones en tablets. Op desktop blijft de daling toenemen ten gunste van Bing en Yandex. Google verloor op de ’traditionele’ apparaten een ruime 1,47%! De zoekmachine van Microsoft werd op zowel Yahoo! (+0,13%) meer gebruikt, maar zeker op de Bing domeinen zelf was de stijging op desktop bijzonder hoog (0,66%). In absolute zin lijkt dat mee te vallen, maar in relatieve zin is de stijging ruim 13%! Het Russische Yandex werd op smartphones en tablets wat meer gebruikt (+0,06% voor mobiel en +0,05% voor tablet), maar kende op desktop en laptop een grote stijging van marktaandeel en steeg met 0,56% naar 2,85%.

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Desktop Smartphone Tablet
Google 86,03% 97,79% 90,51%
Bing 10,09% 0,36% 6,47%
Yahoo! 2,89% 1,65% 2,59%

Traditioneel gezien blijft Bing een relatief hoog marktaandeel in de zoekmachines houden ten opzichte van de niet-Engelstalige landen. In Q1 2017 steeg het marktaandeel op desktop/laptop zelfs tot boven de 10%! Dit ging een beetje ten koste van Google (-0,23%), kannibaliseerde deels met Yahoo! (-0,05%) en ging met name ten koste van kleine andere spelers. Ook op tablets steeg het directe gebruik van Bing, maar in veel mindere mate. Eind 2016 had Bing nog 6,29% en in het Q1 2017 steeg dat naar 6,47%. Daartegen staat wel een daling van Yahoo! van 0,15% die de winst op de eigen zoekmachine grotendeels opheft. Google’s marktaandeel op tablets daalde met 0,05%.

Op smartphones ligt het anders. Daar is Google oppermachtig en speelt concurrentie een rol in de slinkende marge. Google marktaandeel in zoekmachines steeg van 97,63% naar 97,79%, terwijl Bing met 0,06% daalde naar 0,36% marktaandeel. Yahoo! speelt een wat grotere rol, maar kende ook een daling van 0,12% naar 1,65%.

Duitsland

Duitsland Desktop Smartphone Tablet
Google 88,50% 98,06% 95,23%
Bing 8,23% 0,66% 2,75%
Yahoo! 2,09% 1,01% 1,28%

De lichte stijging op desktop/tablet van Google eind 2016 werd in Q1 2017 volledig teniet gedaan. Google’s marktaandeel kende een flinke dip en daalde van 90,15% naar 88,50%! Yahoo! profiteerde daar een beetje van (+0,24%), maar met name bij Bing zal de champagne opengetrokken worden. Die zoekmachine verwerkte in Q1 2017 8,23% van de zoekopdrachten en dat houdt een stijging in van 1,98%! Op mobiel verschoven de marktaandelen ook een beetje Google daalde met 0,43% naar 98,06%. Zowel Yahoo! als Bing profiteerde en stegen respectievelijk met 0,05% en 0,32%. Naast desktop/laptop en smartphone verschoven de zoekopdrachten op tablets ook meer naar het voordeel van Bing. Vorig kwartaal was het marktaandeel van Bing 2,75% tegen 2,23% in het kwartaal ervoor. Yahoo! won (+0,09%) ook marktaandeel en dat ging ten koste van Google (-0,49%).

België

België Desktop Smartphone Tablet
Google 90,23% 99,08% 97,86%
Bing 6,67% 0,21% 0,98%
Yahoo! 1,49% 0,49% 0,74%

België staat doorgaans hoog in het procentuele gebruik van Google en zijn daar vrij loyaal aan. Toch kende Google op desktop/laptop en tablet een daling in gebruik. Op desktop/laptop verloor Google 1,66% marktaandeel aan Bing (+1,12%) en Yahoo! (+0,26%). Tabletgebruikers gerbuikte voorheen 98,02% van de gevallen Google om hun zoekopdracht te beantwoorden. In Q1 2017 was het marktaandeel echter 97,86%. Een beperkte daling, maar desalniettemin een daling. Wederom waren het zowel Bing (+0,05%) en Yahoo! (0,03%) die er van wisten te profiteren.

Op smartphones daalde gebruik met Google ook, maar zeer minimaal (0,02%). Met ruim 99% marktaandeel valt daar ook weinig meer te winnen. Bing daalde met 0,02% en Yahoo! steeg met 0,01% in gebruik voor zoekopdrachten.

Meer informatie over marktaandelen van zoekmachines?

Verder lezen? Dat kan! Laat je e-mailadres achter en je ontvangt naast onze nieuwsbrief ook gratis onze nieuwste Whitepaper Marktaandelen Zoekmachines 2020. Vol informatie over de ontstaansgeschiedenis van alle bekende zoekmachines tot de huidige marktaandelen wereldwijd en in diverse Europese landen.

Brondata: gs.statcounter.com