Als online marketeer kom jij de term ‘ROI’ ongetwijfeld vaak tegen. Je leidinggevende benadrukt het belang van een gezonde ROI in meetings en je externe partners worden afgerekend op een goede ROI. Maar wat is ROI nou eigenlijk en waarom is deze term zo belangrijk voor je online marketing? In dit artikel leg ik het uit!

Betekenis ROI

De term ROI is een afkorting van ‘return on investment’. In het Nederlands: het rendement op je investering. Een belangrijke term dus. Want het is wel handig om te weten wat je investering oplevert toch?

De term heeft overeenkomsten met andere termen die vaak gebruikt worden in online marketing. Denk aan termen als ‘CPA’ waar je het hebt over de ‘Cost Per Acquisition’ of bij e-commerce een term als ‘ROAS’ dat staat voor ‘Return On Advertising Spend’.

Verschil tussen ROI, CPA en ROAS

Deze termen zijn nauw verbonden, maar betekenen wel iets anders. Het is vaak ook een kwestie van interpretatie: wat versta jij onder deze termen en hoe werk je er mee? Ik zal je uitleggen hoe ik deze termen gebruik.

De ROI is een groter overkoepelend getal waarmee je het rendement van een kanaal of kanalen in kaart brengt en waar je alle kosten in meeneemt. Een CPA of ROAS is een losse doelstelling voor een campagne binnen dat kanaal.

De ROI is een groter overkoepelend getal waarmee je het rendement van een kanaal of kanalen in kaart brengt en waar je alle kosten in meeneemt.

Voorbeeld: je hebt een bedrijf dat online bbq’s verkoopt. Hiervoor zet je als kanaal Google Ads in. Binnen dat kanaal heb je verschillende campagnes. Zo adverteer je met tekstadvertenties in het zoeknetwerk van Google, zet je Display in voor dynamische retargeting en adverteer je ook in Google Shopping. Omdat je doel online verkopen is, is het logisch om te sturen op ROAS. Zeker de Shopping campagnes zijn perfect om op een ROAS te sturen. Display is in minder mate een conversie kanaal, hoewel retargeting wel goed kan converteren. Via Google Search bereik je ook zoekers die oriënterend zijn en niet direct converteren (op termen als ‘bbq inspiratie’ oid).

Kortom: per campagne stel je doelen. Waar een ROAS voor Shopping een goede is, zou voor Search in dit geval een CPA-doelstelling wellicht beter zijn waar wellicht ook inschrijvingen voor een nieuwsbrief onderdeel zijn van de CPA. De ROI bereken je over het volledige kanaal heen. Wat moet er aan opbrengsten gerealiseerd worden om een rendabel kanaal te hebben? In dit geval moeten de kosten van Google Ads, de kostprijs van de producten maar ook de kosten van je externe partner of personeel hierin meegenomen worden. Je kan het zien als een overkoepelend getal dat ten grondslag ligt aan de berekening van een CPA of ROAS. Voor een positieve ROI uit Google Ads moet de ROAS in Shopping xxx bedragen of mag een nieuwsbriefinschrijving zoveel euro kosten.

Life-time-value (LTV) of customer lifetime value (CLV)

Vergeet deze termen niet bij het berekenen van de ROI en het doorvertalen in doelstellingen voor je campagnes! De life-time-value (LTV) of customer lifetime value (CLTV) zijn termen die iets zeggen over de periode dat een nieuwe klant ook klant blijft en herhaalaankopen doet. Die herhaalaankopen vinden plaats doordat jij de klant via e-mail marketing op de hoogte blijft houden van aanbiedingen en mogelijke relevante producten (op basis van zijn aankoop). Zo blijf je top of mind en zal deze klant niet zomaar weer teruggaan naar Google als hij een aankoop wil doen.

Uiteraard blijft niet elke nieuwe klant ook altijd klant. Vanuit je database kan je als het goed is cijfers ophalen over het aantal aankopen die een nieuwe klant doet en hoeveel tijd er gemiddeld tussen de eerste en laatst aankoop zit. Deze twee geven een uitstekend inzicht in de life-time-value van een nieuwe klant.

Vragen?

Als dit onderwerp je aanspreekt, dan raad ik je zeker aan om deze artikelen van mijn collega’s Fabian en Arnoud te lezen!

Ik heb een hoop termen op je afgevuurd, dus ik kan het me voorstellen dat je nog vol met vragen zit. Zeker omdat termen vaak op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Heb je vragen, stel ze gerust!