Google Ads is een van de online marketingkanalen om je doelgroep te bereiken. Je kunt na de opzet van een campagne direct relevante bezoekers naar je website genereren. Wel vraagt adverteren om budget, en dat is waar het in dit blog over gaat. Want hoe kan je nu met een slimme budgetverdeling meer verdienen in Google Ads? Je leest hieronder zeven tips die je verder kunnen helpen, aan de hand van een voorbeeld van een kinderkledingwinkel met een recent gestarte webshop.

1. Gedeelde budgetten inzetten

Bij het instellen van je budgetten in Google Ads, kan je kiezen voor de optie ‘gedeelde budgetten inzetten’. In plaats van het toewijzen van een gemiddeld dagbudget per campagne, wordt het budget verdeeld. Google Ads bekijkt automatisch hoe dat budget over verschillende campagnes wordt ingezet.

Een voorbeeld
Hierbij kom ik terug op het voorbeeld. Stel, je hebt een kinderkledingwinkel met bijbehorende webshop. Er draaien verschillende campagnes, zoals een brandingcampagne, campagnes voor kinderkleding voor jongens, kinderkleding voor meisjes en een aparte campagne voor kledingaccessoires. Je wilt beginnen met een dagbudget van €80 euro. Die €80 euro kan je gelijkmatig verdelen over je 4 campagnes, wat neerkomt op een dagbudget van €20 euro per campagne. Dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk €20 euro per dag wordt uitgegeven, soms kan de ene campagne minder vertoningen en klikken genereren dan normaal. Als er bijvoorbeeld op een dag maar €10 euro wordt besteed aan de campagne met kleding voor jongens, kan Google Ads met behulp van een gedeeld budget het overgebleven bedrag van €10 euro aan de kleding voor meisjes besteden.

Voor- en nadelen
Dit heeft als voordeel dat je met een bepaald budget probeert om zo veel mogelijk uit je campagnes halen, maar als nadeel dat je er minder controle over hebt. Een voordeel in het voorbeeld van de kledingshop zou kunnen zijn dat de eigenaar meer tijd kan besteden aan bijvoorbeeld de verkoop in de winkel zelf, en het werk een beetje aan Google overlaat. Een nadeel is dat er wellicht meer jongens- of meisjeskleding wordt verkocht, terwijl je liever een gelijkmatige verdeling vanwege je voorraad en inkoop wilt.

Campagnedoelen
Let ook op de verschillende doelen van de campagnes. De brandingcampagne heeft een ander doel dan campagnes met kinderkleding. Misschien draait er ook wel een remarketing campagne, die een kleinere doelgroep bevat. Het budget kan dan grotendeels naar de branding en remarketingcampagne gaan, terwijl je de kledingcampagnes belangrijker vindt. Dan is het aan te raden om alleen gedeelde budgetten in te stellen voor de kledingcampagnes.

Stel je gedeelde budget in via Tools en instellingen > Gedeelde bibliotheek > Gedeelde budgetten.
Gedeeld budget inzetten, screenshot

2. Prioriteit campagnes maken

Als tweede tip kan je ervoor kiezen om bepaalde campagnes prioriteit toe te kennen. In een Shopping campagne kan je dat letterlijk selecteren bij de instellingen van de campagne, in het geval van search campagnes kan dat niet. Dat betekent dat je zelf zal moeten bepalen welke campagnes je belangrijk(er) vindt, zodat je aan die campagnes meer budget kunt toekennen. Zo zou je er voor kunnen kiezen om een remarketing campagne meer budget te geven, omdat dit over gebruikers gaat die al een eerdere interactie met je webshop hebben gehad. Terugkomend op het voorbeeld zou de startende kledingshop meer budget kunnen toekennen aan de brandingcampagne, omdat de shop eerst wat online bekendheid zal moeten krijgen. Ook kan er prioriteit bepaald worden op basis van campagnes met goedlopende kledingcollecties, of kledingstukken van merken waar veel marge opzit.

3. Campagnes opsplitsen

We komen hierbij als derde tip bij het opsplitsen van de campagnes, want daar zijn nog meer mogelijkheden bij te bedenken. Zo zou je ook naar de zoekwoorden waar je op adverteert kunnen kijken. Vragen bepaalde zoektermen om een relatief hoog bod, dan zou je die kunnen opsplitsen in een aparte campagne. Denk bijvoorbeeld aan exacte zoekwoorden ten opzichte van brede zoekwoorden, of long-tail zoekwoorden versus short-tail zoekwoorden.

Een andere optie is om je campagnes op te splitsen in verschillende categorieën. In het geval van de kledingwebshop zou één kledingmerk een algemene campagne (met merknaam), een productcampagne (kledingstukken van het merk) en een sale-campagne (aanbiedingen van het merk) kunnen hebben. Ook hier gaat het erom dat je bepaalt naar welke campagnes meer budget gaat en naar welke juist wat minder.

Een extra tip hierbij is dat je ook de zoekvolumes mee laat wegen. Termen waar je op adverteert en waar veel zoekvolume op zit, zullen dus ook in de praktijk meer advertenties matchen. Dan wordt het budget logischerwijs sneller verbruikt dan wanneer het zoekvolume veel lager ligt en er dus minder zoekverkeer is.

Probeer het aantal campagnes wel te beperken, om te voorkomen dat je heel veel campagnes met een vrij laag budget hebt ingesteld. Een dagbudget is er dan al snel doorheen, waardoor je minder zichtbaar zal zijn. Tenzij je een gedeeld budget hebt ingesteld, zoals in de eerste tip is toegelicht.

4. Tijdelijke budgetverdeling hanteren

Een vierde tip is om budgetten tijdelijk toe te wijzen aan een of meerdere goedlopende campagnes en de andere te onderbreken. Als je geen campagnes wilt pauzeren, kan je de andere campagnes simpelweg (veel) minder budget toekennen. Hierbij kan je ook denken aan seizoensinvloeden, een grote tijdelijke actie of andere speciale momenten. De kledingwebshop zou bijvoorbeeld campagnes met gloednieuwe kledingcollecties in het voor- en najaar kunnen pushen.

Door de andere campagnes wat terug te schalen, blijf je wel zichtbaar én krijgen de ‘speciale’ campagnes juist meer aandacht. Je zou hier Google Trends voor kunnen gebruiken. Je ziet in onderstaande afbeelding in maart en september een stijging in zoekopdrachten naar kinderkleding.

Voorbeeld Google Trends kinderkleding

5. Quality Score verhogen

Daarnaast zou je de kwaliteitsscores van de advertenties er eens bij kunnen pakken. Je bod heeft namelijk niet alleen invloed op de vertoningen en posities van de advertenties, ook de Quality Score telt mee. De posities worden bepaald door de Ad rank, waarbij er wordt gekeken naar je bod in combinatie met de Quality Score.
In onderstaand voorbeeld is te zien dat je met een hoge Quality Score, een hogere Ad rank kunt verkrijgen. Een hogere Quality score in combinatie met een relatief laag bod, kan dan alsnog op een hoge positie in de SERP staan. Hierdoor zou je campagnes met hoge kwaliteitsscores, minder budget hoeven toe te kennen, waardoor andere campagnes wat meer budget kunnen krijgen.

Adverteerder Bod Quality score Ad rank
Kledingwebshop A €0,50 4 2
Kledingwebshop B €0,40 5 2
Kledingwebshop C €0,30 6 1,8
Kledingwebshop D €0,20 7 1,4

Je kunt de Quality Score verhogen door de advertenties en de landingspagina’s te optimaliseren, hier vind je nog meer tips.

6. Verdelen op basis van concurrentie

In bovenstaand voorbeeld zijn ook andere adverteerders te zien. Zoekwoorden waar veel concurrentie op zit, zullen dan ook meer budget vragen. Daarom is tip zes: verdeel je budget op basis van concurrentie. Bied je producten of diensten aan die echt onderscheidend zijn, geef die dan wat meer ruimte in het budget. Terugkomend op het voorbeeld, zou de kledingwebshop ervoor kunnen kiezen om campagnes met de collectie van het eigen merk meer budget toe te kennen.

7. Relevant zijn op de juiste locaties en momenten

Verder is het goed om te kijken naar de instellingen in Google Ads, denk aan locaties of advertentieplanning. In plaats van in bijvoorbeeld heel Nederland hetzelfde te bieden, kan je ervoor kiezen om voor gebruikers die zoeken in een specifieke locatie, bodaanpassingen in te stellen. De kledingshop uit het voorbeeld, kan bijvoorbeeld een straal van 30 kilometer van de winkel inzetten, waarbij biedingen in die straal met 30% worden verhoogd. De verwachting is dan dat gebruikers in die regio sneller moeite willen nemen om naar de winkel te komen, of wellicht de shop al van naam kennen. Bovendien is het mogelijk om bodaanpassingen te doen voor gebruikers die al eerder een bezoek aan de webshop hebben gebracht, of gebruikers uit een groep die is gebaseerd op recente koopintentie zoals ‘kinderkleding’.

Advertentieplanning
Daarnaast zou je kunnen denken aan een advertentieplanning, waarbij je er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om meer zichtbaar te zijn in het weekend, op vaste koopavonden of juist in de middagen. Dit kan je beslissen naar aanleiding van je data. Anderzijds kan je er ook voor kiezen om níet zichtbaar te zijn op specifieke tijdsmomenten. Daardoor ga je slim om met je budget!

Blijven optimaliseren

Tot slot is het belangrijk dat je blijft monitoren, om ook andere kansen te ontdekken. Ook op het gebied van optimalisaties kan je vaak nog stappen maken, zoals het uitsluiten of juist toevoegen van bepaalde zoektermen, advertentiegroepen opsplitsen, het testen van verschillende advertenties en nog veel meer. Bovenstaande tips helpen je hopelijk verder om je Google Ads budget in ieder geval goed te verdelen, zodat het je meer gaat opbrengen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan gerust eens contact met ons op!