Google Ads data gebruiken voor optimalisaties is heel logisch en behulpzaam. Je bekijkt de data en bepaalt aan hand daarvan je optimalisaties. Het gebruiken van Google Analytics data voor je optimalisaties biedt veel kansen en kan verdieping geven aan de kwaliteit van je optimalisaties. Beter dan Google Ads kan je met Google Analytics namelijk data in perspectief plaatsen. Hieronder een aantal voorbeelden van optimalisaties die je kan uitvoeren aan de hand van Google Analytics data.

Er is meer dan enkel de harde conversie

Om meer uit Ads te halen moet het besef er zijn dat er meer te meten valt dan je denkt. Sturen op ‘harde’ conversies is een mooi en goed doel. Daarmee is immers direct omzet te behalen en direct de investering terug te verdienen. In een ideale wereld blijft het zo simpel.

Wie echter wel eens vanaf 0 met een Google Ads account begonnen is weet dat de werkelijkheid iets genuanceerder ligt. Niet elke relevante bezoeker gaat meteen tot aankoop over omdat een landingspagina volgestopt is met USP’s. Als een bezoeker twee weken nodig heeft voordat hij/zij tot aankoop overgaat dan doe je dus een investering (klik) in de hoop daar twee weken later omzet uit te halen. Omdat je ook nog weinig data hebt over wat goed werkt en wat minder, is bijsturen lastig. Het is dan belangrijk om te kijken naar data die je wel hebt: wat onderscheidt een interessante bezoeker van de minder interessante bezoeker? Vaak gaat die filosofie op tot conversies gaan lopen en dan krijgt enkel dat de aandacht, terwijl er vaak veel meer in de data te vinden is dan de sale en die analyse altijd interessant blijft.

Kijk bijvoorbeeld wat je nog meer kan doormeten en wat als ‘soft conversie’ ingezet kan worden: wat zorgt voor leads of contactmomenten? Denk daarbij aan contactformulieren, kliks op een telefoonnummer (vanaf mobiel), inschrijvingen voor de nieuwsbrief tot zelfs het bekijken van bepaalde delen van de FAQ. Met name die laatste wordt onderschat, want een product bekijken en in die sessie ook levertijd, levermogelijkheden etc. bekijken in de FAQ geeft een interessante intentie weer. Al die acties kunnen omzet stimuleren en hebben dus ook een waarde. Tenminste meer dan bezoekers die dat niet vertonen. De logische conclusie is dan dat sturen op die bezoekers via Google Ads (met eigen CPA) zinvol is.

Geografie

Met Google Ads kan je vrij goed regionaal targeten. Het is dus zonde om, bij een landelijke campagne, gewoon heel Nederland te targeten en daar niets in aan te passen. Afhankelijk van het aantal conversies die je tot je beschikking hebt kan je sturen op provincie of zelfs plaats. Regelmatig zit er een aanzienlijk verschil in conversieratio. Daar kan je dan goed op inspelen door in Google Ads biedingsaanpassingen per regio in te stellen die inspelen op de conversieratio-verschillen. Onderstaande voorbeeld geeft duidelijk weer dat de conversieratio per gebied anders is. Daar is via Google Ads gemakkelijk op in te spelen indien aantal conversies voldoende is om daar iets significants over te stellen.

Geografische targeting Google Analytics

Wat doen klanten anders dan niet-klanten

Maak bijvoorbeeld een segment in Google Analytics met personen die overgaan tot conversie en kijk wat zij nog meer gedaan hebben. Met enige regelmaat valt op dat converterende klanten heel ander gedrag tonen dan bezoekers die niet converteren. Die inzichten maken dat je enerzijds zaken op de website kunt optimaliseren voor gebruikers (wat vinden bezoekers blijkbaar belangrijk om in hun klantreis gezien te hebben). Anderzijds helpt het om op andere doelen te sturen die bijdragen aan conversie. Heel voor de hand liggende zaken zijn inschrijvingen voor de nieuwsbrief, het downloaden van brochures, maar die komen dan wel naar voren aan hand van de data. Andere zaken die we met enige regelmaat tegenkomen zijn specifieke pagina’s over de dienstverlening die schijnbaar bovengemiddeld veel invloed hebben op het wel of niet tot aankoop overgaan van een bezoeker. Met name die laatste kan input geven voor nieuwe advertentieteksten, advertentie extensies en mogelijk als landingspagina. Voldoende mogelijkheden tot testen door toepassen van segmenten dus!

Landingspagina’s

Binnen Google Ads bepaal je zelf de landingspagina’s en test je welke het beste presteren. Google Analytics biedt echter inzicht in alle pagina’s met verkeer. Dat biedt de mogelijkheid om te kijken naar instappunten van pagina’s (die pagina is de eigenlijke landingspagina) en naar de conversieratio. Maak eventueel een aangepast rapport waarin dat duidelijk zichtbaar is. Selecteer dan de data je wilt zien met als voorwaarde dat het de instappagina moet zijn geweest. Pagina’s met een hoge conversieratio zijn mogelijk goede landingspagina’s en die wil je mogelijk ook testen in Google Ads bij de relevante advertentiegroepen.

Uit Google Analytics is bijzonder veel data te halen en zoals bovenstaande laat zien ook heel gerichte informatie om je Google Ads campagnes verder te optimaliseren. Naast de aangedragen punten zijn er uiteraard nog veel meer mogelijkheden, maar hopelijk inspireren de aangedragen analyses tot het meer gebruiken van de beschikbare data voor betere Google Ads campagnes.