Nu we langzaam maar zeker weer uit de coronacrisis aan het kruipen zijn, komt er bij veel bedrijven die de advertenties on hold hadden staan weer iets van (adem) ruimte. Dat is heel fijn. Maar kan je zomaar de knop van het Google Ads advertentieaccount op “aan” zetten en is dan alles weer helemaal zoals het was? Soort van wel. Maar het is ook verstandig om even te bekijken of je alles goed hebt staan, om zo weer een vruchtbare restart te kunnen maken!

Ads account activeren - alle ingeschakelde campagnes

Stap 1 – De basis zaken langslopen

Er zijn een aantal basiszaken waarvoor het sowieso verstandig is om even langs te lopen. Dit is als het ware de APK-check van het Google Ads account om even te bekijken of alles “veilig de weg op kan”. Je begint met het langslopen van zaken die nieuw zijn of juist zijn komen te vervallen (koppelingen met externe systemen, extensies, andere ad formaten etc. ). Loop hiervoor de onderstaande zaken na:

Beleidsproblemen

Check even of er geen beleidsproblemen (meldingen vanuit Google Ads) spelen bij je advertenties. Het kan zomaar zijn dat er bepaalde advertenties en/of extensies zijn afgekeurd na de periode dat het account on hold stond, of net daarvoor. Het zou zonde zijn als je daarmee verkeer misloopt. Ook kan het zijn dat er iets op de site is aangepast en een landingspagina van een advertentie niet meer werkt. Je vind deze meldingen onder het kopje “beleidsbeheer” in het menu.

Ads account activeren - beleidsproblemen

Landingspagina’s

De landingspagina’s sluiten aan op het bovenstaande. Het kan zomaar zijn dat je Google Ads account on hold stond, maar de ontwikkeling van de website niet heeft stilgestaan. Nu ga je weer actief adverteren en zijn er mogelijk landingspagina’s veranderd/verdwenen of zijn er (nog) betere landingspagina’s beschikbaar voor advertenties of een specifieke advertentiecampagne. Loop deze dus even na, en bekijk kritisch of de landingspagina’s (nog steeds) de beste optie zijn voor de bezoekers van een specifieke advertentie.

Ads account activeren - landingspagina's

Extensies

Dit punt sluit ook aan op het stukje over de landingspagina’s. Kijk even of je advertentie extensies nog allemaal goed doorlopen en actueel zijn. Wellicht kloppen bepaalde prijs extensies niet meer, omdat producten of diensten in prijs zijn veranderd. Of misschien dat er iets veranderd is op pagina’s waar een sitelink extensie op uitkomt.

Ads account activeren - sitelink extensie

Acties en advertentie materiaal

Net als het bovenstaande goed om de acties en het advertentiemateriaal zelf even door te lopen. Zijn alle actieve acties meegenomen? Staan er nog acties tussen van vóór de tijd dat het account onderbroken werd? Bekijk ook even of de advertentieteksten zelf nog helemaal up-to-date zijn.

Ads account activeren - google ads advertentie

Zoekwoorden en BMM

Je ontkomt er niet aan om te valideren of je zoekwoorden nog wel de juiste zijn en of je deze misschien wel kan uitbreiden. Hierbij kan je ook de zoekwoordplanner tool gebruiken voor inspiratie. Onder het kopje “Google Analytics en Zoekwoorddata” onderaan deze blog wordt dit nog verder toegelicht.

Binnenkort komt de Broad Match Modifier optie onder zoekwoorden te vervallen, deze worden automatisch omgezet naar “phrase match”, dit is ook iets om rekening mee te houden bij het heractiveren van je account.

Budgetten van campagnes en gedeeld budget

Welke budgetten heb je ook alweer ingesteld en is er sprake van een gedeeld budget? Kijk hier even kritisch naar. Het kan zomaar zijn dat je budget nog “extra ruim” stond van de tijden dat er geen vuiltje aan de lucht was. Of dat je juist de boel op scherp had staan voordat alles on hold kwam te staan, en je nu het bereik juist wilt vergroten. Het is dus slim om te kijken of je campagnes gebruik maken van het juiste budget. Hierbij is het advies om liever iets te ruim te beginnen, dan dat een campagne ‘in budget loopt’ en je vertoningen, kliks en klanten misloopt. Tenzij je natuurlijk een goede reden hebt voor een bepaald maximaal budget.

Extra tip: sinds kort kan je in Google Ads gebruik maken van een maandelijks bestedingslimiet (over het hele account). Superhandig als je wilt voorkomen dat je een bepaald limiet overschrijdt aan het einde van de maand.

Google Ads activeren - Maandelijkse bestedingslimiet

Biedingen

Aangezien je in een “nieuwe markt situatie” terecht komt is het verstandig om de biedingen die je hebt ingesteld langs te lopen. Google Ads is als het ware een veiling van advertentieposities bij een bepaalde zoekopdracht met daarbij biedingen van een x aantal concurrenten voor die positie (CPC bieding en kwaliteitsscore van Ads). Er is een goede kans dat zowel de aantallen zoekopdrachten als de concurrenten met hun CPC bieding en kwaliteitsscore niet helemaal meer hetzelfde zijn als in de periode vóór het onderbreken van de advertenties. Dus slim om de CPC biedingen langs te lopen en goed in de gaten te houden.

Doe dit zeker als het account beheerd wordt op basis van handmatig bieden. Maar ook bij enhanced CPC is het aan te raden om het even langs te lopen. Nu je opnieuw begint met adverteren, zijn er misschien concurrenten weggevallen waardoor mogelijk de CPC daalt. Of de markt is juist competitiever geworden, omdat iedereen nu ‘aast’ op de verkopen en nieuwe leads na een periode van lockdown, waardoor je nu je bieding iets naar boven moet bijstellen.

Targetting opties

Controleer of de targetting opties nog naar wens staan ingesteld. Ook hiervoor geldt eigenlijk dat er mogelijk iets is ingesteld wat voor de onderbreking relevant was, maar nu niet meer. Stel dat je bijvoorbeeld de advertentieplanning optimaal had ingesteld, omdat je in het gedrag van je klant waarnam dat zij op dinsdagavond het meeste converteerden. Dan kan dat nu om welke reden dan ook veranderd zijn. Dan wil je dat wel even weer resetten of aanpassen voordat je het geheel live zet.

Ads account activeren - advertentieplanning

Remarketing lijsten

Voor het actief inzetten van remarketing via Google Ads is het een vereiste dat bepaalde remarketing lijsten voldoende actieve gebruikers hebben. Zo heb je voor Google Display een lijst met 100 actieve gebruikers in de afgelopen 30 dagen nodig en voor remarketing voor het zoeknetwerk een lijst van 1000 gebruikers. Ook hier kan tijdens de periode van onderbreking in negatieve of positieve zin iets veranderd zijn.

Stap 2 – Inhoudelijke verbeteringen en tips

Naast deze uitgebreide lijst van basispunten zijn er ook nog een paar andere slimme zaken om rekening mee te houden. Wellicht niet voor ieder account relevant of nodig, maar wil je een super herstart maken en ‘alles op alles zetten’, bekijk dan ook nog even onderstaande zaken.

Seizoensgebonden factoren

De periode dat je het account on hold zette was in sommige gevallen misschien wel het voorjaar of najaar van 2020. Het is dan verstandig om met seizoensgebonden factoren (weer, hoogseizoen/laagseizoen, feestdagen etc.) rekening te houden bij het heractiveren.

Zeker als je in de reiswereld actief bent, heb je te maken met seizoensgebonden factoren. Daarnaast is het gedrag van mensen door de huidige corona restricties/mogelijkheden ook sterk veranderd ten opzichte van een regulier seizoen. Doe bijvoorbeeld onderzoek met behulp van onderstaande punten om te bekijken hoe de doelgroep zich op het moment gedraagt.

Aanbevelingen voor optimalisatiescore

Onder het kopje “Aanbevelingen” links in het menu doet Google aanbevelingen voor het account. In hoeverre je account geoptimaliseerd is, wordt aangegeven met de optimalisatiescore (0-100%). Niet alle aanbevelingen en tips die hier gegeven worden zijn nuttig voor ieder account. Maar het is zeker wel verstandig hier doorheen te kijken. Google maakt gebruik van inzichten uit data die je als “eenvoudig account beheerder” niet zomaar kan inzien. Er kunnen dus ook zeker goede aanbevelingen tussen staan om je account een boost te geven.

De aanbevelingen staan volledig toegelicht. Je kan ze soms zelfs gelijk laten toepassen en er staat (met een percentage) bij wat de verwachte verbetering van de aanbeveling voor de totale optimalisatiescore is.

Google Ads account activeren - Optimalisatiescore

Houdt de Google Ads data en concurrentie in de gaten

Omdat je weer actief gaat adverteren in een marktsituatie die niet gelijk is aan het moment dat het account werd onderbroken, is het belangrijk om de data in Google Ads in de gaten te houden. Evalueer iets vaker dan dat je normaal zou doen wat er gebeurd en hoe metrics als de vertoningen, kliks, conversies, vertoningspercentages op toppositie etc. zich ontwikkelen.

Daarnaast kan je onderzoeken of er meer concurrenten zijn bijgekomen of het er juist minder zijn geworden. Zodat je weet wat je te wachten staat. Dit doe je door Google te gebruiken en via de inzichten onder het kopje “veilinginzichten” onder campagnes.

Google Analytics en Zoekwoorddata

Naast de zichtbare data in Google Ads is er natuurlijk nog een hoop te ontdekken via Google Analytics en de Zoekwoordplanner tool (waarmee je zoekwoord data kan inzien). Met deze twee tools kan je via Google Analytics het gedrag van je websitebezoeker op dit moment analyseren en daarnaast meer inzicht krijgen in de markt via actuele zoekvolumes van de verschillende zoekwoorden. Probeer aan de hand van deze inzichten te bepalen op welke plekken ingegrepen, bijgestuurd of zelfs uitgebreid moet worden.

Ads account activeren - zoekwoorddata

Conclusie

Er is genoeg na te lopen voordat je weer actief gaat adverteren op Google. Uiteraard kan je ook met een eenvoudige klik de boel weer op actief zetten, en verder niks doen. Je loopt dan wel een hoop optimalisatiekansen mis. Daarnaast loop je het risico dat er in de markt en bij het gedrag van de klant een hoop veranderd is in tegenstelling tot de instellingen in het Ads account. Je krijgt een mismatch waarvan je zelf de rekening mag betalen, zonde! Wil je hier zelf allemaal geen rekening mee houden? Schakel dan de hulp in van Pure 🙂