In mijn vorige blog schreef ik over zoekwoord typen. Enkel bij “exact” is er volledige controle over het ingekochte bezoek. Zoals beschreven is het daarom raadzaam om ook andere zoekwoord typen in te zetten. Om te optimaliseren op zoekopdrachten heb je dus meer informatie nodig dan bijvoorbeeld aantallen bij een broadmatch modified zoekwoord. Daarvoor is gelukkig een oplossing, namelijk het Search Terms Report, oftewel zoektermenrapport.

Search Terms (zoekopdrachten) inzien

In Google Ads bij zoekwoorden kan gekozen worden voor “details”. Daaronder vind je onder andere Search Terms. Een klik daarop is voldoende om dit te openen. Zie ook de afbeelding. Search Terms AdWords Het zoektermenrapport heeft sterke meerwaarde omdat een aantal zaken inzichtelijk gemaakt kunnen worden, waaronder:

  1. Negatives achterhalen
  2. Match types aanvullen
  3. Nieuwe zoekwoorden vinden

1. Negatives

Met name bij het opzetten van een nieuw account komt wel eens voor dat woorden veel impressies hebben, maar weinig klikt en weinig tot geen conversies. Met een Search Terms report kan bekeken worden waar dat vandaan komt. Stel: de NS heeft een Ads campagne lopen voor de ‘geld terug betalen bij vertragingen’ pagina. Dit omdat ze willen dat mensen op de juiste pagina komen waar toelichting wordt gegeven en ontevredenheid over de NS wordt geminimaliseerd.

Wanneer men zou adverteren op “geld terug bij vertraging” is het goed denkbaar dat dit voor een relatief lage CTR zorgt. Uit het Search Terms report kan dan duidelijk worden dat er gezocht wordt op “geld terug bij vertraging vliegtuig”, “geld terug bij vertraging connexxion”, “geld terug bij vertraging boot”, etc. In bovenstaande geval is de les dus het toevoegen van “vliegtuig”, “boot”, “connexxion”, “bus”, etc. als negative. Uiteraard had dit bij voorbaat al gedaan moeten zijn, maar dit is een simpel voorbeeld van het vinden van negatives. Het resultaat: een hogere CTR, minder kosten (mensen klikken ook op irrelevante ads, zij het per ongeluk) een -veel- optimaler Ads account en sturen op woorden die echt effect hebben.

2. Match types aanvullen

Een groot voordeel van een zoektermenrapport is, zoals vermeld, inzicht krijgen in de exacte zoekopdrachten van bezoekers. Om bij de NS als voorbeeld te blijven, een nieuwe situatie. Stel: de NS zet Ads in om te adverteren voor haar abonnementen. In de specifieke AdGroup voor abonnementen staat o.a. “+ns +abonnementen”. Dit keyword heeft veel impressies en kliks en de conversie is redelijk. Het Search Terms report biedt inzicht in de zoekwoorden die gebruikt zijn binnen de AdGroup van de NS abonnementen. Het is goed mogelijk dat men zoekt op “ns trein abonnementen”, “ns abonnement voor consumenten”, “ns dal abonnement”, etc.. In sommige gevallen is het beter aparte AdGroups aan te maken, maar voor bovenstaand voorbeeld biedt een search term report interessante inzichten.

Stel dat op alle voorbeeld zoekopdrachten meer dan 100 impressies per maand zitten. Dan kunnen de woorden beter afzonderlijk op het exact match type worden ingezet. Het resultaat: optimaliseren op daadwerkelijke zoekopdrachten. Daardoor meer controle, beter anticiperen met CPC’s op posities en beter omgaan met verschillende conversiepercentages. Dit is een typisch voorbeeld om van brede zoekwoorden naar specifiekere zoekwoorden te gaan, zoals ook benoemd in de zoekwoord typen blog.

3. Nieuwe zoekwoorden vinden

Zet je een nieuw account ‘breed’ op of richt je je vooral op zoekwoorden met een hoog volume? Dan is het search terms report ideaal om nieuwe zoekwoorden te vinden en toe te voegen.Grote kans dat conversies van andere woorden komen die je hebt ingezet. Deze toevoegen zorgt voor specifiek kunnen optimaliseren zoals bovenstaand al beschreven. Echter, ook voor goed opgezette accounts kunnen nieuwe zoekwoorden gevonden worden. Google geeft immers aan dat 15% van de zoekopdrachten nieuw zijn en dus nog niet eerder ingevoerd. Uiteraard kan er met slimme combinaties geanticipeerd worden, maar er zullen altijd zoekopdrachten zijn die niet voorspeld kunnen worden.

Dus, waarom ook alweer het Search Terms report gebruiken?

  • Kostenbesparing (zonder verlies conversies)
  • Hogere CTR (en dus Quality Score)
  • Focus op goed presterende zoekwoorden
  • Betere optimalisatiemogelijkheden door specifieke woorden toevoegen