Bij het verhogen van usability of conversie op een website wordt slechts zelden aan de typografie gedacht. Het gebruik van lettertype en lettergrootte heeft echter vrij veel invloed op gedrag en gebruikerservaring van bezoekers. 

Lettertype boeit niet, want mijn tekst kan al gelezen worden

Wanneer er leesbare woorden staan kan een tekst zeker gelezen worden. Bewoording en schrijfstijl is daarin ook zeer belangrijk. Wat vaak echter vergeten wordt is de typografie. Onbewust heeft het lettertype, lettergrootte en regelafstand veel invloed op een lezer. Dermate dat zelfs emotie en gevoel bij de geschreven tekst beïnvloed kan worden door gebruik van bepaalde lettertypes. Het gaat zelfs zo ver dat er meerdere significante testen zijn die aantonen dat bepaalde lettertypes zorgen dat men het eerder eens of oneens is met de stelling in de tekst.

Typografie bepalen in de praktijk

In veel gevallen wordt de typografie bepaald door de webdesigner. Deze kiest een lettertype wat goed bij het design past. Het gevoel van deze designer is dan doorslaggevend.  In andere gevallen is er een discussie over en wat de meerderheid mooi vindt wordt het lettertype. Een andere veelvoorkomende optie is dat men kiest voor het lettertype wat ook al gebruikt wordt in andere kanalen, zoals e-mail, brieven of folders. Erg leuk met het oog op de huisstijl, maar online tekst wordt heel anders ervaren dan gedrukte media.

Verschillen online en offline tekst

Een boek of krant op papier lezen verschilt enorm met het lezen vanaf een scherm. Zo wordt tekst op het web doorgaans 25% langzamer gelezen. Daarnaast wordt online tekst in de regelmaat voor slechts 20% gelezen! Online wordt zoveel content aangeboden dat men al snel overgaan tot het scannen. Verder is het zo dat lange teksten minder vaak volledig gelezen worden dan korte teksten. Dat neemt niet weg dat lange teksten vaker gedeeld worden en zeker interessant kunnen zijn. Oftewel; een online tekst wordt zeer anders ervaren dan een offline tekst. En typografie heeft daar zeer veel invloed op. Sommige mensen opteren zelfs dat 16 pixels de lettergrootte zou moeten zijn op websites, vanwege afstand tot scherm.

De beste typografie

Er zijn vele testen met vele uitkomsten die aantonen wat het beste lettertype en de beste lettergrootte is… voor een specifieke site met specifieke bezoekers en specifieke doelen. Uiteindelijk zal je altijd zelf moeten testen wat voor jouw site, met jouw content en jouw bezoekers het beste werkt. Toch zijn er wat testen die een goede duw in de juiste richting geven. Is ‘beste’ voor jou een betere leesbaarheid wat resulteert in snelheid? Dan zijn times 12, verdana 12 en tahoma 12 goede keuzes. Blijf echter weg van verdana 10 en schoolbook 12. Teksten in die lettertypes en groottes nemen veel meer tijd om te lezen. Hetzelfde onderzoek toont dat tahoma 10 als zeer leesbaar wordt ervaren. Comic 14 wordt echter als veel minder goed leesbaar ervaren. Wanneer men gevraagd wordt welk lettertype als mooist wordt ervaren kiest men voor georgia 10 en times 14. En dat is meteen een reden om zelf te zoeken en testen wat de beste typografie is voor jouw situatie. Wat men als mooist ervaart is niet wat men ervaart als best leesbaar of waar men ‘het snelst doorheen leest’.

Typografie bepalen

Doorgaans zijn er drie zaken waar je rekening mee dient te houden voordat je de typografie bepaalt:

  1. Leeftijd van je bezoekers
  2. Lettergrootte
  3. Regelafstand

Met regelafstand 1,5 (of zelfs 2) kan een bezoeker een tekst makkelijker en sneller lezen. Het voordeel van grotere regelafstand wordt steeds groter naar mate de leeftijd van de lezer toeneemt (door afname van zicht bij hogere leeftijden). Per site wisselt uiteraard de doelgroep, het doel en het design. Daarom is het altijd goed om te testen wat voor jouw website de beste typografie is.