Ongetwijfeld speelt regelmatig de vraag door je hoofd hoe je jouw bedrijf online kan laten groeien. Lastig is het vooral te bepalen waar je moet beginnen en dan met name welke keuzes je hierbij moet maken. Een belangrijk punt zijn de afwegingen die je maakt bij het kiezen voor een bepaald middel om de doelgroep te bereiken. In dit artikel zijn daarom een aantal van deze afwegingen beschreven, die je helpen om in de toekomst de juiste online keuzes te maken.

Bepaal je doel en start met analyseren

Alles begint bij het doel dat je hebt, je wilt dus online groeien, maar dat is nog niet specifiek genoeg. Het doel bepaal je namelijk op basis van bijvoorbeeld een omzetdoelstelling of leaddoelstelling. Kwantitatief dus, dit dient als basis voor de volgende stap in het proces, de analyse. De analyse bestaat in dit geval uit het beantwoorden van een aantal vragen. Deze vragen zullen later in het proces van essentiële waarde zijn voor het maken van uitgekiende keuzes. Een indicatie van de vragen die je wilt beantwoorden (hoe meer input, hoe meer data, hoe waardevoller) vind je hieronder:

  • Waar bevindt de doelgroep zich online? En hoe groot is deze?
  • Hoe ga ik de doelgroep daar bereiken?
  • Welke kanalen en middelen heb ik beschikbaar om de doelgroep te bereiken?
  • Zijn er bepaalde trends en ontwikkelingen waar ik op in kan spelen?
  • Wat is het budget dat ik hierbij nodig denk te hebben?

Afwegingen

Het beantwoorden van bovenstaande vragen behoort vaak al tot de taken van marketeers en ondernemers. Het moeilijkste is juist, nu je een scala aan mogelijkheden in kaart hebt gebracht, welke keuzes je gaat maken en vooral waarom. Doordat online veel data en inzichten beschikbaar zijn, is veel te onderbouwen. Hieronder daarom een drietal afwegingen die je altijd wilt maken wanneer je online groei wilt realiseren.

1. Concurrentie
Het kijken naar concurrentie is bepalend voor een goede online marketing strategie. Uit je analyse is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat er kansen liggen op SEO (zoekmachine optimalisatie) en/of SEA (zoekmachine adverteren) gebied. Weeg dan altijd de concurrentie af tegen de keuze om dit middel in te zetten of de huidige inzet uit te breiden. Op het gebied van SEO heeft dit vaak betrekking op de autoriteit die je hebt als website (bedrijf). Deze autoriteit wordt bepaald op basis van het aantal relevante links in combinatie met de waarde van deze links naar je website.

Een autoriteit word je namelijk, in simpele woorden gezegd, als andere autoriteiten zeggen ‘hé daar moet je zijn’. Spreektaal natuurlijk, maar de kern is duidelijk. Online autoriteit is dan ook een erg fascinerend, maar vooral erg belangrijk onderwerp op online marketing gebied. Terug naar de analyse, deze zegt namelijk dat je wat autoriteit betreft stappen kan maken.

Echter staan er wellicht bij de top keywords al veel grote autoriteiten in jouw sector bovenaan. Heeft het in dat geval nog wel zin om veel tijd, energie en geld te steken in SEO, terwijl de concurrentie ver weg is? Het is dan verstandig in dat geval juist te investeren in zaken waar meer winst te behalen valt. Investeer dus juist niet in een middel, omdat je gelooft in het middel zelf, zonder rekening te houden met externe factoren. Ben je overigens benieuwd naar de autoriteit van jouw website? Bekijk dit dan eens in goede tools als MajesticSEO, MOZ Open Site Explorer of Ahreft.com. Online-Groeien-Analyse-Marketingplan-2 Een afweging dient ook zeker te worden gemaakt, wanneer je SEA wilt gaan inzetten of uitbreiden. Kijk dus naar de concurrentie, alvorens je meer tijd steekt in dit middel. Is de markt zeer concurrerend? Dan kan het binnenhalen van relevante bezoekers snel in de papieren (kosten) lopen. CPC (Cost Per Click) biedingen zullen in dat geval hoog zijn, in combinatie met een kwaliteitsscore die het verschil wellicht niet kan maken. Ook hierbij is wederom de regel: zet SEA niet in omdat je dat graag wilt of er in gelooft, maar zet het juist in als dit een daadwerkelijk rendabele bijdrage kan leveren aan jouw bedrijf. Heb je bijvoorbeeld een relatief kleine telefoonwinkel inclusief webshop en denk je erover te gaan adverteren in Google. Wees je er dan van bewust op welke producten het zinvol is te adverteren in een dergelijke concurrerende markt. Het zou namelijk kunnen dat het veel rendabeler is om andere middelen/kanalen te kiezen om je product in af te zetten. Bouw daarom een heldere online marketing business case om dit te onderbouwen. Online-groeien-Analyse-Marketingplan-3 2. Resources
Een tweede belangrijke afweging is de resources die je beschikbaar hebt. Heb je bijvoorbeeld zelf de kennis en ervaring in huis om zaken omtrent online op te pakken? Daarbij komt ook de tijdsfactor in combinatie met de kosten die hieraan verbonden zijn. Vraag jezelf af of de tijd die intern wordt besteed aan online, rendabel kan worden gebudgetteerd. Een belangrijk onderdeel van je online marketing plan is de strategie en dus de keuze hierin. Wanneer je de keuze maakt om online uit te besteden bij een externe partij, wegen de kosten dan op tegen de opbrengsten? Een afweging die zeer belangrijk is om te maken. Kijk altijd naar de meerwaarde die het uitbesteden van online activiteiten biedt en zet dit af tegen je interne resources (of te wel mogelijkheden).

3. Impact
De derde, en wellicht de meest belangrijke afweging, is impact. Hier wordt mee bedoelt, de impact op de omzet die een keuze voor een bepaald middel met zich meebrengt. Heeft het bijvoorbeeld zin om te adverteren, als de doelgroep weinig zoekintenties laat zien. Concreet, zijn zoekvolumes op voor jou relevante keywords, helemaal niet zo hoog dan je vooraf had ingeschat? Dat betekent dat de impact op het eindresultaat dus laag zal zijn. Hier wordt nog eens extra het belang van een adequate analyse duidelijk. Je wilt namelijk geen middelen inzetten waar de impact laag van is en de moeite daarentegen hier niet tegen opweegt. Breng je doelgroep daarom helder in kaart om zo adequaat de impact in te kunnen inschatten. Dit doe je bijvoorbeeld door te kijken naar o.a. zoekvolumes, trends in de markt, (innovatieve) ontwikkelingen en gedrag van bezoekers op je website. Kortom zoveel mogelijk inzichten die je beschikbaar hebt. Bouw vervolgens wederom, de eerder genoemde, online marketing business case om op die manier extra kracht aan je keuze te geven. Handige hulpmiddelen hierbij zijn overigens de Google Ads Keyword Planner en Google Trends. Online-groeien-Analyse-Marketingplan-4

Kortom

Begin altijd op het hoogste niveau, namelijk het bepalen van je (kwantitatieve) doel. Analyseer vervolgens wie exact je doelgroep is en waar zij zich online bevinden. Maak gegronde afwegingen op basis van concurrentie, resources en impact. Kies niet voor een middel of kanaal waar je alleen in gelooft. Nee, kies juist voor een bepaald middel omdat hier de meeste kansen liggen op basis van de geanalyseerde data en afwegingen. Als marketeer, ondernemer of andere relevante functie wil je per slot van rekening altijd onderbouwde conclusies kunnen trekken om keuzes op te baseren. Groot voordeel dus dat online veel data beschikbaar is, maak hier dan ook gebruik van. Vergeet in ieder geval nooit waar het allemaal mee begon: online groeien.

Dit artikel verscheen op 21 augustus 2015 op DutchCowboys
De Pure IM consultants schrijven regelmatig voor vakgerelateerde autoriteiten. Zo wordt geschreven voor Frankwatching, Sprout, Marketingfacts, DucthCowboys en het Hostnet weblog. Dit artikel is oorspronkelijk geschreven voor DutchCowboys. Wil je meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op.