Wie is Sjoerd Hutmacher?
Al van kinds af aan was het internet voor mij een magisch portaal tot de hele wereld. Ik zal nooit vergeten dat ik als klein jongetje voor het eerst een modem aansloot en het (voor de iets oudere generatie) maar al te bekende inbeltoontje hoorde. Een passie was geboren. Veel games, websites, nieuwe vrienden en mogelijkheden later ben ik nog steeds elke dag online te vinden. Maar nu gewapend met meer kennis van de achterliggende techniek en ideeën. Na gestart te zijn met de opleiding Communicatie en Multimediadesign bleek ik toch meer feeling te hebben voor het communicatievak en ben ik doorgestroomd naar de universitaire opleiding Communicatiewetenschap. Daar leerde ik dat het beïnvloeden van mensen door middel van media mijn grote passie is. Wat zijn de beweegredenen van de mens en hoe speel ik daarop in? Dat is voor mij de continue uitdaging.